Danas je Svjetski dan djeteta

Danas se obilježava Svjetski dan djeteta. Tim povodom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH i NVO mreže “Snažniji glas za djecu”, uz podršku UNICEF-a, Save the Childrena i Delegacije Evropske unije u BiH organiziraju okrugli sto o temi “Preporuke Komiteta za prava djeteta upućene BiH – kako dalje?”.
U skladu s obavezama izvještavanja o statusu implementacije Konvencije o pravima djeteta, BiH u januaru 2010. godine podnijela kombinovani drugi, treći i četvrti periodični izvještaj Komitetu za praćenje implementacije Konvencije o pravima djeteta.

“Radi dobijanja što objektivnije slike u sklopu procesa procjene stanja prava djeteta u BiH, predstavnici bh. ombudsmena, NVO mreže “Snažniji glas za djecu” i UNICEF-a su također pripremili svoj izvještaj koji su prezentirali na sastanku s Komitetom u februaru ove godine.
(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close