ZDK: Hitnost koalicionih partnera u rangu elementarne nepogode

Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, predsjedavajući Skupštine po vlastitoj inicijativi ¼ poslanika može da sazove sjednicu u kraćim rokovima od onih predviđenih poslovnikom, a dnevni red za ovu sjednicu predlaže se na samoj sjednici, koja je hitnog karaktera.“

Poslovnika Skupštine ZDK

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Dana 17.11.2015 godine (utorak), Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zaprimila je „Obavjest o formiranju nove parlametarne većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona“ u kojoj se tražilo zakazivanje sjednice Skupštine u što kraćem roku, shodno Poslovniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Postupajući po dostavljenom dopisu i shodno poslovniku, predsjedavajuća je, dana 18.11.2015 godine (srijeda), zakazala Kolegiji Skupštine koji treba da utvrdi  datum održavanja tražene sjednice Skupštine. U međuvremenu je, 18.11.2011 godine (srijeda), dostavljen i novi dopis formi inicijative ¼ poslanika za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, najkasnije do 23.11.2015 godine, a kao razlog se navodi formiranje nove skupštinske većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i brže donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

 

O podnesenoj inicijativi predsjedavajuća je uputila „Obavjest povodom inicijative za sazivanje hitne sjednice Skupštine“ svim predsjednicima klubova novoformirane skupštinske većine, svim poslanicima i premijeru Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je između ostalog rečeno da odredbe Poslovnika Skupštine jasno propisuju okolnosti pod kojima se može sazvati hitna sjednica, a u poslovniku je propisano slijedeće:

 

Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, predsjedavajući Skupštine po vlastitoj inicijativi ¼ poslanika može da sazove sjednicu u kraćim rokovima od onih predviđenih poslovnikom, a dnevni red za ovu sjednicu predlaže se na samoj sjednici, koja je hitnog karaktera.“

 

S obzirom da okolnosti pod kojima se, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, može po vlastitoj procjeni predsjedavajuće, a na osnovu inicijative ¼ poslanika, zakazati hitna sjednica Skupštine predsjedavajuća, Draženka Subašić nije prihvatila pomenutu inicijativu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da niti jedan od uslova propisanih Poslovnikom o radu Skupštine nije ispunjen. Pored toga, zakazivanje hitne sjednice bi moglo dodatno uznemiriti javnost i građane, jer se ovakva sjednica zakazuje u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera.

 

Postupajući u skladu sa poslovnikom  predsjedavajuća je uputila poziv za održavanje kolegija Skupštine dana 24.11.2015 godine (utorak), sa prijedlogom dnevnog reda naredne Skupštine, a ukoliko Vlada Kantona pripremi odgovarajuće akte do tog datuma, rekonstrukcija Vlade Kantona mogla bi biti stavljena na dnevni red iduće sjednice Skupštine, čiji datum  i termin bi utvrdio Kolegij Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine

PDF:

Obavijest povodom inicijative za sazivanje hitne sjednce Skupštine ZDK

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close