Zakonom o faktoringu stvorit će se uvjeti za učinkovitiju naplatu i potraživanja

Predstavnički dom Federalnog parlamenta u nastavku današnje sjednice podržao je Nacrt zakona o faktoringu, kojim bi Federacija BiH trebala dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu koja će privrednim subjektima stvoriti uvjete za efikasniju naplatu potraživanja.

Ovo je prvi zakon ove prirode ne samo u FBiH već i u BiH uopće.

Naime, faktoring poslovi u FBiH postoje, ali su se do sada sporo razvijali usljed pravnih nejasnoća i odsustva konkretnog zakona kojim bi bila uređena ova oblast.

– Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja. Donošenjem ovog zakona stvorit će se pravni temelj, koji će pospješiti dalji razvoj faktoringa i svoriti uvjete za učinkovitiju naplatu i potraživanja – kazao je federalni ministar finansija Ante Krajina.

Primjenom faktoringa, naglasio je Krajina, da će preduzeća moći svoja potraživanja pretvoriti u likvidna sredstva, što će, prije svega, pomoći malim i srednjim preduzećima, koja usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava osiguranja kredita, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima.

– Faktoring omogućava i lakši i bolji pristup međunarodnim tržištima robe i usluga kroz povećanje izvoza – kaže Krajina.

Faktori pružaju finansiranje čak i u slučajevima kada banke to ne žele.

Naime, faktori se usmjeravaju na ispitivanje kreditne sposobnosti dužnika, strane koja treba da plati fakture za robu ili usluge koje je ispostavio prodavac.

Faktoring kao oblik naplate potraživanja može biti značajna zamjena proceduralno komplikovanijem bankarskom kreditu. U tom smislu, faktoring poslovi su savremeni nekonvencionalni odgovor na rastuće potrebe proizvodnje i izvoza za obrtnim sredstvima, s jedne, kao i brojna ograničenja klasičnog kreditiranja, sa druge strane.

Ovaj zakon će preduzećima u Federaciji BiH omogućiti lakši pristup izvorima finansiranja. Također, trebalo bi da bude olakšano poslovanje i ubrzan protok novca, i da samim time ojačaju privreda i finansijska tržišta Federacije BiH.

Javna rasprava trajat će 45 dana, s fokusom na naučnu i stručnu raspravu.

Također, u nastavku današnje sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta podržan je Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BiH, koji je proslijeđen u dvomjesečnu javnu raspravu.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close