Zaključci Štefana Filea nakon sastanka u Briselu

BRISEL – Nakon zaključenja trećeg sastanka dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja u Briselu između Evropske komisije i čelnika institucija i političkih ldiera iz BiH, evropski komesar za proširenje Štefan File je objavio 12 zaključaka, koje prenosimo u cjelosti:

1. Perspektiva BiH da postane država članica EU i dalje ostaje. U tom smislu treći sastanak dijaloga na visokom nivou koji je bio prekinut 1. oktobra i nastavljen danas signal je snažnog i trajnog opredjeljenja Evropske komisije prema BiH i njenim građanima.

2. Dijalog na visokom nivou je kontinuiran proces BiH na njenom putu evropskih intergracija.

3. Svi glavni politički činioci i čelnici vlasti na državnom i entitetskim nivoima saglasni su sa nastavkom evropskog puta i nastavit će sa unutrašnjim razgovorima kako bi pronašli rješenje za ova bitna pitanja. Dijelovi mape puta potrebni za aplikaciju za čalnstvo BiH u EU dogovoreni u junu 2012, godine u Briselu ostaju na snazi. Međutim nijedno od obećanja koje su dali bh. lideri kao i čelnici iinstitucija BiH, a koje je predočeno u deklaraciji od 1. oktobra nije ispunjeno, iako su se oni usaglasili o principima.

4. Provedba odluke Sejdić-Finci je neophodna kako bi se eliminirala diskrimacija protiv manjina i kršenje međunarodnih obaveza BiH kako je to i naglašeno u zaključcima Vijeća EU od 22. jula 2013. Rješenje bh. lideri moraju usaglasiti bez odlaganja kako bi se ono moglo primjeniti za Opće izbore 2014. Još jedni izbori uz kršenje Evropske konvecije o ljudskim pravima ozbiljno bi potkopalo legitimitet i kredbilitet budućih izabranih tijela. Ali uprkos ponavljanjima i obećanjima političkih lidera da izađu s dogovorenim rješenjem, ono se ne nazire.

5. Postoji pricnipijelni sporazum koji je elaboriran tokom pregovora u proteklim danima. Obaveza je lidera sada da to sada razrade.

6. Instrumenti za pretpristupnu pomoć (IPA) predviđaju novac zemljama koje su na putu pristupanja. Odsustvo rješenja u slučaju “Sejdić- Finci” blokira pristupni put države i samim tim čini teškim opravdati odluku da se IPA fondovi dalje daju. Zbog toga će se pokrenuti procedura da se smanje inicijalno planirani IPA fodnovi za 2013, godine za BiH za 54 posto. To znači da će BiH dobiti svega 47 miliona eura. Ako se dođe do rješenje u narednih nekolliko dana ova odluka će biti obustavljena.

7. Određeni napredak je postignut u definiranju mehanizma koordinacije. BiH treba ovakav mehanizam kako bi država u razgovorima sa EU govorila sa jednim glasom i imala bolju interakciju s Unijom. To je bitno posebno u slučajevima gdje legislativa i adminstrativne kompetencije sežu do nivoa entiteta uključujući kantone u i Distrikt Brčko. Nastavak finansiranja po instrumentima IPA-e bit će uslovljeni dok se ovaj mehanizm ne uspostavi. Sada je zadatak institucija na svim nivoima vlasti da uspostave koordinacijski mehanizam za EU na svim nivoima i u potpunoj funkcionalnosti.

8. Kako smo stalno objašnjavali predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, premijerima entiteta i gradonačeniku Distrikta Brčko sve dok ovaj mehanizam koordinacije nije u funkciji neće se razmotriti nikakvi programi za IPA 2. Svaka godina odlaganja rezultirat će značajnim gubitcima grantova koji bi inače bili državi na raspolaganju.

9. Evropska komisija intezivira svoju koordinaciju s međunarodnim finanijskim institucijama koje su prisutne u BiH. EU grantovi predstavljaju značajan dio zajmova koji se daju za proejkte infrastrukture u BiH.

10. Činjenica da BiH odbija primjeniti dobro utvrđenu metodologiju adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je potpuno neprihvatljiva pa će EU i njene članice razmotriti odgovor. Poziva se BiH da se vrati za pregovarački stol bez odlaganja iprihvati princip tradicionalne trgovine.

11. EU nastavlja da održava obećanje. 26 spetmebra EU je realizirala zadnu tranšu paketa makrofinansijske pomoći vrijednog 50 miliona eura. BiH se poziva da pokaže istu odgovornost ka politički partner i ispuni svoja obećanja.

12. Komisija očekuje informacije od bh. vlasti što prije. Kako oni budu ispunili dva minimalna uslova da krenu naprijed u svojoj interakciji sa EU, rješenje pitanja “Sejdić – Finci” i uspostava mehanizma koordinacije Komisija će odlučiti kada bi moglo biti korisno da sazove naredni sastanak dijaloga na visokom nivou.

 

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close