Vahida Maglajlić – hrabra heroina u borbi protiv fašizma

Austrijski online žurnal Wieninternational objavio je u rubrici “Žene heroine” tekst o Banjalučanki Vahidi Maglajlić koja je proglašena narodnim herojem u bivšoj Jugoslaviji.

Pod naslovom “Vahida Maglajlić – hrabra heroina u borbi protiv fašizma” ComPRessov žurnal Wieninternational u uvodnom dijelu teksta piše kako su oduvijek postojale istaknute ženske ličnosti, koje su mijenjale tok svjetske historije.

Borile su se za svoja prava u muškom svijetu, za jednakopravnost, protiv svake vrste uskraćivanja, kao i protiv tradicionalnih društveno nametnutih shvatanja i diskriminacije. Svojim postignućima su postavile nova mjerila. Takvih je žena za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo i u BiH odnosno u bivšoj Jugoslaviji. U pretežno patrijarhalnom društvu nije se vjerovalo da su žene sposobne za velika djela. Zbog tradicije i konzervativnog svjetonazora žene su u to vrijeme bile usredotočene na porodicu, a ne na lično unapređenje. No jedna žena je dokazala, da može i drugačije. Bila je to Vahida Maglajlić.

Nazvavši je neustrašivim anđeom, Wieninternational navodi da je Vahida Maglajlić porijeklom iz jako bogate, obrazovane i dobro situirane porodice iz Banje Luke te da je ubrzo osjetila da se ne može zadvoljiti samo ulogom domaćice i da to nije njena jedina životna misija. Već u ranoj mladosti je bila član Ženskog pokreta u kojem je, ne zapostavljajući ulogu najstarije sestre u svojoj porodici, bila veoma aktivna. Njena životna energija i snaga su bile neiscrpne. Kod kuće je bila središte svih zbivanja, bila je pokretač porodice.

U nastavku Wieninternational navodi da su njena energija i fleksibilnost naročito 1941. godine došla do izražaja, kada su u Banjoj Luci i u cijeloj državi tekle pripreme za ustanak protiv okupatora, pa je mnogim ljudima bila potrebna pomoć i podrška.

 

Banja Luka je bila središte za opskrbu i zbrinjavanje partizana. Porodična kuća je pretvorena u skladište i centralu za pripremanje hrane kao i za nabavku odjeće, municije i oružja za partizane. Vahida je zbog ovog angažmana fašistima bila trn u oku. Uhapšena je, ispitivana i mučena duže vremena. Pala je u ruke fašistima. Prvobitno je pokopana 1. aprila 1943. godine sa još 27 partizana u selu Velika Rujiška na planini Grmeč. Ubrzo nakon toga ponovo je sahranjena na Partizanskom groblju u Banjoj Luci, gdje se njen grob i danas može posjetiti, piše bečki Wieninternational.

U tekstu se navodi da je nesalomljiva volja Vahide Maglajlić u borbi protiv fašizma prešla granice bivše Jugoslavije te da je postala uzor palestinskim ženama.

Njena hrabrost i samoodređenost inspirisale su Palestinca El Helou Mohameda da sastavi brošuru s njenim likom na naslovnici, kako bi služila kao primjer ženama Palestinskog oslobodilačkog pokreta, što mu je i uspjelo, piše Wieninternational.

Vahida Maglajlić rođena je 17. aprila 1907. godine u Banjoj Luci kao najstarija ćerka od desetero djece predsjednika Šerijatskog suda. Bila je jedna od prvih članica Ženskog pokreta, a 1. maja 1941. godine učlanjuje se u Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ).

Nakon okupacije BiH učestvovala je u organizaciji oružanog ustanka. Pristupila je 1942. godine partizanskom odredu a ubrzo nakon toga je započela politički angažman. Poginula je 1. aprila 1943. pri iznenadnom napadu Nijemaca na partizansku brigadu.

FENA

 

tekst izvorno možete pročitati ovdje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close