Uštede u rukama korisnika budžeta

Rebalans budžeta FBiH za ovu godinu trebalo bi da bude završen za desetak dana, a da li će biti smanjenja stavki, zavisiće od samih budžetskih korisnika, kojima je dat zadatak da do danas preispitaju mogućnost ušteda.

Ono što je sigurno, kako je rekao Ante Krajina, ministar finansija FBiH, jeste da će rebalans budžeta podrazumijevati nove izvore finansiranja nakon stopiranja sedme tranše od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a u pitanju će vjerovatno biti kombinacija sredstava od emisije trezorskih zapisa, emisije obveznica i neraspoređena dobit u javnim preduzećima.

Stopiranje isplate tranše od MMF-a desilo se nakon što je Dom naroda parlamenta BiH odgodio razmatranje izmjena i dopuna Zakona o akcizama BiH koje se odnose na harmonizaciju stope akciza na duhan i duhanske proizvode. Sredstva od sedme tranše su ukalkulisana u budžet FBiH za ovu godinu i riječ je o 299 miliona KM od MMF-a, te još o 46 miliona KM od Svjetske banke.

“Uputili smo instrukciju proračunskim korisnicima da pokušaju preispitati mogućnost na kojoj bi se poziciji mogla ostvariti ušteda. Do ponedjeljka treba da pošalju zahtjeve i mi ćemo to sve složiti. Ako se dadne uštedjeti, biće promjena na proračunskim pozicijama. Rebalans će najvjerojatnije biti ne na idućoj, nego na onoj tamo sjednici Vlade”, rekao je Krajina.

Naglasio je da se moraju uraditi promjene u izvorima finansiranja nedostajućih sredstava, te da se još ne zna kakvi će biti “gabariti” budžeta.

Krajina je istakao da neće biti kašnjenja u isplati aprilskih sredstava za ratne i neratne invalidnine.

“Nakon isplate za mirovine, sljedeća je isplata za ratne invalidnine i one će biti vjerojatno u ponedjeljak, 12. svibnja, i to je u roku. Iza njih idu neratne. Jedino bi plaće mogle kasniti koji dan. One se isplaćuju od 15. do 20. u mjesecu, a biće isplaćene između 20. i 23. ili 24. svibnja”, rekao je Krajina.

Ekonomski analitičar Erol Mujanović istakao je da se načinom na koji se radi rebalans odgađaju teže odluke o nametnutoj štednji u javnom sektoru.

“Vidjećemo koliko će se naći novca jer će sve ovisiti o tome koliko tržište ima povjerenje u vrijednosne papire koje planiraju emitovati. I dalje se radi o dosta sitnom novcu za nivo potreba koje ima Vlada FBiH. Zato možemo govoriti samo o parcijalnom, privremenom rješenju”, dodao je on.

Duljko Hasić, ekonomski analitičar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, kazao je da se kratkoročnim zaduživanjem kakva je emisija trezorskih zapisa pune budžeti bankarskog sektora, dok je s druge strane prisutna hronična nelikvidnost u privredi, te da se ne čini ništa na rashodovnoj strani budžeta.

“Nema pomaka na racionalizaciji troškova, administrativnih zakupa, službenih vozila. Trebalo je da urade makar novu sistematizaciju zaposlenih, smanje broj. Samo se poseže za trezorskim zapisima i tako se FBiH gura u provaliju dužničkog ropstva sa nesagledivim posljedicama”, kaže on.

Izvor: Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close