UIO BiH: Nova akcizna politika donosi minimalno 56 miliona prihoda godišnje

U Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH očekuju se da bi mjere nove akcizne politike trebale zaustaviti poresku evaziju i donijeti minimalne finansijske efekte u visini od 56 miliona KM akciza i PDV-a godišnje.

(FENA)

Da bi se zaustavio trend pada prihoda od akciza na duhanske prerađevine, osigurali uvjeti za zaštitu legalnih privrednika koji izmiruju svoje obaveze, te potrošači cigareta ponovo vratili ovom proizvodu, predlaže se, podsjećaju, izmjena Zakona o akcizama u BiH tako da se uvede specifična akciza i za rezane duhane, odnosno cigare i cigarilose.

”Pri tome je vrlo važno osigurati da ne dođe do daljeg rasta ilegalnog prometa rezanih duhana, jer bi to ugrozilo kako prihode, tako i proizvođače duhanskih prerađevina. Smanjenje ilegalnog prometa rezanih duhana moguće je osigurati uz koordiniranu akciju i veću saradnju državnih i entitetskih institucija ( UIO, entitetske porezne uprave i tržne inspekcije)” – rečeno je za Agenciju Fena u UIOBiH.

Nova akcizna politika usmjerena je ka zatvaranju jaza u oporezivanju između cigareta i supstituta, uz osiguranje harmonizacije akcizne politike s minimalnim standardima EU.

” U narednom srednjoročnom periodu (2014.-2016.), uz odgovarajuće operativne mjere nadležnih državnih i entitetskih institucija na suzbijanju crnog tržišta duhana, očekuje se da bi mjere nove akcizne politike trebale zaustaviti poresku evaziju i donijeti minimalne finansijske efekte u visini od 56 miliona KM akciza i PDV-a godišnje” – precizirano je u izjavi za Fenu.

Iz UIOBiH podsjećaju da je Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je u primjeni od druge polovine 2009. godine, propisao sistem oporezivanja akciznih proizvoda na tada važećim direktivama Evropske unije.

Tako je i u BiH uspostavljen sistem oporezivanja duhanskih prerađevina s proporcionalnom stopom od 42 posto i specifičnom akcizom za neke od ovih proizvoda.

Svake godine vršeno je usklađivanje, odnosno povećanje specifične akcize na cigarete, što je do 2011. godine rezultiralo rastom prihoda od akciza na jedinstvenom računu.

Međutim, važećim zakonom nije propisana specifična akciza za neke od duhanskih prerađevina kao što su cigare i cigarilosi, a posebno ne i za rezane duhane.

”Fokusiranje isključivo na usklađivanje oporezivanja cigareta imalo je za rezultat kontinuirano povećanje jaza između poreskog opterećenja cigareta i rezanog duhana, kao njihovog supstituta” – preciziraju iz UIOBiH.

Povećanje akciza na cigarete nije dovelo ni do značajnijeg smanjenja potrošnje cigareta, kako je bilo očekivano prema ciljevima zdravstvene politike, već je proizvelo distorzije na regularnom tržištu duhana u BiH i poreznu evaziju.

Ovakvo zakonsko rješenje dovelo je do narušavanja odnosa na tržištu duhanskih prerađevina. Značajan rast tržišta legalnih duhana početkom 2013.godini, koji u dobroj mjeri kompenzira pad tržišta cigareta, pokazuje da se većina potrošača odlučuje za prelazak na konzumaciju legalnih duhana.

Kada su u pitanju podaci o prikupljenim prihodima od akciza na duhanske prerađevine, oni su u 2009.godini iznosili 449,3 miliona KM, u 2010.godini 615,9 miliona KM, u 2011.godini 716,3 miliona, u 2012.godini 758,3 miliona, prošle godine 727 miliona KM, dok su za prva tri mjeseca ove godine bili oko 167,6 miliona KM, rečeno je za Agenicju FENA u UIOBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close