Zakon konačno usvojen: Počinje oduzimanje nelegalno stečene imovine u BiH!

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrili su većinom glasova tokom današnjeg zasjedanja u Sarajevu Prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.

To je jedan od zakona iz seta antikoruptivnih propisa koje je Parlamentu predložila Federalna vlada.

Kako je obrazloženo iz Vlade, cilj zakona je  da na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi pravila postupka unutar kojeg će biti moguće efikasno otkriti, osigurati i po potrebi privremeno oduzeti (do donošenja odluke suda o trajnom oduzimanju) imovinsku korist proisteklu iz zakonom zabranjenih i kažnjivih radnji koje imaju obilježja krivičnog djela.

Poseban cilj zakona je uspostava efikasnih mehanizama za upravljanje imovinom koja je na osnovu ovog i drugih zakona u Federaciji BiH privremeno ili trajno oduzeta.

Kako je naveo predlagač, prema Prijedlogu novog zakona, niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom a sva imovina koja se trajno oduzima postaje vlasništvo FBiH. Postupa se na osnovu prijedloga tužioca, a u slučaju da tužilac u postupku ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud će po službenoj dužnosti donijeti takvu odluku.

Radi obavljanja poslova i provođenja mjera predviđenih ovim zakonom, osniva se federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Njeno sjedište treba da bude u Sarajevu a može imati i posebne organizacione jedinice izvan sjedišta.

Predloženi zakon o duzimanju nezakonito stečene imovine odobren je na današnjoj  sjednici uz nekoliko amandmana predloženih iz poslaničkog kluba Saveza za bolju budućnost (SBB) Bosne i Hercegovine.

Poslanica SBB-a Aida Čikić je Agenciji Fena rekla da se jedan od amandmana odnosi upravo na predviđenu agenciju za upravljanje imovinom stečenom krivičnim djelom.

Amandman naime propisuje da direktor agencije svakih šest mjeseci podnosi izvještaje o njenom radu i finansijskom poslovanju Vladi, ali Vlada ne daje konačnu riječ o izvještaju već Parlament.

Također je amandmanima SBB-a propisano da krivična djela neleganog sticanja imovine ne mogu zastarjeti.

Predstavnički dom je danas odobrio i naredni zakon iz Vladinog antikoruptivnog seta kojim se dopunajava aktuelni federalni zakon o sudovima.

Dopuna omogućava stvaranje mehanizama za propisivanja nadležnosti Vrhovnog suda Federacije BiH posebnim federalnim zakonom.

Sljedećim odobrenim Prijedlogom zakona iz antikoruptivnog seta mijenja se aktuelni Zakon o krivičnom postupku FBiH na način da se stvaraju normativni preduvjeti za nesmetanu primjenu zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, koji je također odobren na današnjoj  sjednici, odnosno usklađuju se odredbe ova dva propisa.

Danas je odobren i predloženi novi federalni zakon o prekršajima, također jedan iz seta antikoruptivnih zakona.

Predlagač je naveo da on donosi bolja rješenja u odnosu na sadašnji zakon iz te oblasti.

Predloženim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa i pokreće postupak harmonizacije rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u FBiH s važećim propisima o prekršajima na nivou BiH i Republike Srpske.

Također se otvara prostor za izmjenu i dopunu drugih propisa koji sadrže kaznene odredbe iz oblasti prekršaja jer se ovim zakonskim rješenjem određuje novi okvir za propisivanje kazni s tendencijom povećanja donje i gornje granice u propisivanju novčane kazne.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, važeće zakonsko rješenje pokazuje niz manjkavosti i nedorečenosti u reguliranju predmeta prekršajnog postupka, navedeno je iz Vlade Federacije BiH.

Da bi zakoni iz antikoruptivnog seta stupili na snagu, potrebno je da ih kao i sve druge zakone u Federaciji odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta.

(Fena/md)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close