Štrudla sa smokvama iz Novog Bečeja rizična za potrošače

Agencija za sigurnost hrane BiH saopćila je kako je, prateći stanje u oblasti sigurnosti hrane u zemljama okruženja, uočila potencijalni rizik po zdravlje potrošača proizvoda “Štrudla sa smokvama”, proizvođača “Žitoprerada DM” d.o.o. Novi Bečej, za koji je laboratorijskim analizama u Sloveniji utvrđeno da sadrži povišenu razinu ohratoksina A u odnosu na propisani limit.

S obzirom da Agencija od strane Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) niti od strane nadležnih inspekcijskih organa u BiH nije obaviještena o distribuciji predmetnog proizvoda u BiH, Agencija je 7. aprila 2014. godine uputila zahtjev za dostavljanje podataka o eventualnoj distribuciji predmetnog proizvoda Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, nadležnom organu u zemlji porijekla proizvoda, te je o svemu upoznala nadležne inspekcijske organe entiteta i Brčko distrikta BiH.

Agencija je danas, 9. aprila, zaprimila povratnu informaciju od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Odjeljenje poljoprivredne inspekcije o uvozniku u BiH, broju pošiljki predmetnog proizvoda isporučenih u BiH, roku upotrebe, pakovanju i količini, te je istu odmah uputila na daljnje postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove FBiH, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS, Inspektoratu Brčko distrikta BiH i Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona, kao nadležnom inspekcijskom organu u sjedištu uvoznika, “Lukas TP Nakić d.o.o. Široki Brijeg”.

Također, Agencija je od uvoznika zatražila hitnu informaciju o poduzetim mjerama, koje su u njegovoj nadležnosti, te je zaprimljena obavijest da je uvoznik pokrenuo mjere povlačenja i opoziva predmetnog proizvoda s tržišta.

“Agencija će i dalje, u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima u BiH i subjektima u poslovanju s hranom, poduzimati sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti, a sve u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača”, saopćili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close