CIK BiH: Stranke iz budžeta prošle godine inkasirale više od 17 miliona KM

Iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima prošle godine isplaćena su sredstva u iznosu 17.282.069,47 KM, saznaje Anadolu Agency u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Utvrđeno je to prema podacima koji su dostavljeni Službi za reviziju CIK BiH. Na zahtjev CIK BiH podatke su dostavili svi nivoi vlasti, osim devet općina: Živinice, Kiseljak, Ljubuški, Bileća, Bosansko Grahovo, Novi Grad (RS),  Kneževo, Trnovo (RS) i Foča.

„CIK BiH se u skladu sa svojim nadležnostima iz člana 14. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, a u svrhu provođenja finansijske kontrole finansiranja političkih stranka, koja je propisana članom 10. ovog Zakona, obratio svim nivoima vlasti u BiH sa zahtjevom. Traženo je da dostave podatke o sredstvima koja su u periodu 1. januara do 31. decembra 2013. uplatili političkim subjektima (političkim strankama, koalicijama političkih stranaka i nezavisnim kandidatima) iz budžeta: opština, gradova, kantona, Brčko distrikta BiH, oba entiteta i državnog budžeta“, naglašeno je iz CIK-a BiH.

Najviše sredstava iz entiteta –

Od ukupno isplaćenih 17.282.069,47 KM,  najviše je dato iz općinskih budžeta – 5.492.157,57 KM ili 31,77 posto. Iz budžeta Federacije BiH isplaćeno je strankama  3.450.643,00 KM  ili 19,96 posto ukupnog iznosa, iz budžeta deset kantona u Federaciji BiH 3.349.455,22 KM  ili 19,38 posto, a iz budžeta Republike Srpske 3.100.000 KM ili 17,93 posto.

Prema podacima CIK-a, iz budžeta institucija BiH političkim strankama isplaćeno je 571.590,10 KM ili 3,30 posto ukupnog iznosa, a još 374.407,67 KM ili 2,17 posto otišlo je sa tog nivoa za rad klubova stranaka i naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prošle godine iz budžeta gradova za političke stranke izdvojeno je 748.614,91 KM ili 4,33 posto ukupnih budžetskih izdvajanja, a iz budžeta Brčko distrikta BiH političkim subjektima doznačen je iznos od 200.000 KM ili 1,16 posto.

Za deset godina više od 190 miliona KM –

U periodu od 2004. do 2013. godine iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima su isplaćena sredstva u iznosu od 191.613.914,86 KM.

Ukoliko se uporede iznosi izdvojenih sredstva po godinama, počev od 2004, evidentan je trend porasta izdvanja sve do 2008. godine. U 2009. godini zabilježen je pad izdvojenih sredstava od 16,61 posto u odnosu na 2008. godinu, dok su u 2010. budžetska izdvajanja političkim subjektima ponovo porasla za 12,66 posto u odnosu na 2009. godinu.

Nakon 2010. godine budžetska izdvajanja za političke subjekte opadaju i to: u 2011. godini za 10,31 posto, u 2012. godini 1,26 posto i u 2013. godini za 12,27 posto odnosu na prethodnu godinu.

(AA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close