BiHPrivreda

Šta donosi novi Zakon o finansijskom poslovanju?

Zakon o finansijskom poslovanju koji je Parlament FBiH usvojio u junu počet će se primjenjivati od 1. januara 2017. godine. Njegovom primjenom trebala bi se smanjiti nelikvidnost preduzeća u FBiH te uvesti red u izvršavanje novčanih obaveza. Zakon se odnosi na preduzeća odnosno pravna lica koja samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje svojih proizvoda te subjekte javnog prava odnosno preduzeća čiji je većinski vlasnik država. Kada je riječ o samostalnim djelatnicima Zakonom je omogućeno da na vrijeme od svojih poslovnih partnera naplate svoja potraživanja te na vrijeme izvrše porezne obaveze.
„To su dakle subjekti između kojih se vrše transakcije. Ukoliko se budu poštivali rokovi propisani ovim Zakonom, da se recimo transakcija između preduzeća mora završiti u roku od 60 dana, odnosno dužnik u tom roku mora izvršiti svoju obavezu, onda će i taj obveznik da sredstava usmjeri za izmirivanje javnih prihoda.“, pojašnjava mr.sci. Fikret Hasanović direktor Porezne uprave FBiH – Ured u Tuzli.
Zakonom su propisane i obaveze uprava te odgovornih osoba u državnim preduzećima, ukoliko preduzeće dođe u fazu nelikvidnosti. U smislu ovog Zakona Društvo je nelikvidno
ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće i pripadajućih obaveza državi te ako kasni više od 60 dana u izvršenju kratkoročnih obaveza čiji iznos je veći od 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u finansijskom izvještaju za prethodnu godinu.
„Uprava mora napraviti analizu i predvidjeti mjere i u roku od 90 dana provesti te mjere da bi prevazišla likvidnost. Propisane su i sankcije ako to Uprava ne uradi, dakle sankcije za Upravu su od 1.500 do 3.000 za odgovorna lica u tim organima, a od 5.000 do 15.000 KM za samog subjekta bilo da je riječ o preduzeću, bilo da je riječ o subjektu javnog prava.“, navodi Hasanović.
Zakonom se propisuje da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja. Zakon će ističe Hasanović povoljno uticati na vršenje misije Porezne uprave na ubiranju javnih prihoda.
„ To je jedan iz niza propisa koji su doneseni a koji će se još donijeti u ovoj oblasti, da bi se izgradio sistem koji će sam po sebi „ tjerati“ subjekta, u ovom slučaju i preduzeće i subjekte javnog prava da izmiruje svoje obaveze.“, ističe Hasanović.
Hasanović napominje da je u posljednje dvije godine doneseno više zakona i propisa a sve u ciju regulisanja ove oblasti, nego što je to urađene u prethodnih dvadeset godina. Za takvo postupanje uslovila nas je aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, prema kojoj se tačno mora znato ko i šta pije a ko plaća.

RTVSLON

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close