SBK: Tender za dodjelu koncesija za istraživanje mineralnih sirovina

Ministarstvo privrede SBK raspisalo je javni natječaj za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Predmet koncesije je: Istraživanje i eksploatacija metalične mineralne sirovine antimona na lokalitetu “Čemernica” općina Fojnica, istraživanje i eksploatacija mineralne sirovine barita na lokalitetu “Rijetka kosa-Međed” – općina Fojnica te istraživanje i eksploatacija mineralne sirovine barita na lokalitetu “Kolovoje”- općina Kreševo.

Javnim pozivom određeno je da se koncesija za istraživanje i eksploataciju daje na rok od 30 (trideset) godina, od dana potpisivanja ugovora, a koncesionar je dužan da istraživanje završi u roku od tri godine od dana potpisivanja ugovora.

Iz Ministarstva naglašavaju kako je po dobijanju koncesije, koncesionar dužan zatražiti odobrenje za istraživanje, kojim će biti definisani uslovi istraživanja, obim istražnih radova, količina mineralne sirovine koja se može izvaditi i koristiti za laboratorijska ispitivanja.

“Nakon obavljenog istraživanja i verifikacije rudnih rezervi koncesionar, je dužan pribaviti odobrenje za eksploataciju, kojim će biti definisani uslovi eksploatacije, položaj eksploatacionog polja, prostora, načina eksploatacije i rokovi u kojima se moraju izvršiti pripremne radnje za početak eksploatacije, a potom je koncesionar dužan pribaviti odobrenje za izvođenje radova. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu”, kaže se u javnom pozivu.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju, zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16.,tel:++387/30 511-217;fax:++387/30 511-729, e-mail: [email protected].

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close