Salmedin Mesihović: Nelegitimna federalna vlada

Zna se da federalnoj vladi treba novac, ali primarno federalnoj vladi treba legitimitet. Bilo kakva vlada bez legitimiteta pretvara se samo u običnu skupinu pojedinaca.

U svakom parlamentarnom, višestranačkom sustavu temeljna norma ponašanja je da kada izvršna vlast (vlada, vijeće ministara ili kako god se to drugačije zvalo) izgubi podršku, odnosno većinu u zakonodavnoj vlasti (skupština, parlament, sabor, senat…itd…) da podnese ostavku. Tim postupkom se ustvari osigurava da odluke vlade imaju legitimitet. U suprotnom, može se stvoriti situacije zloupotrebe vlasti i donošenja odluka bez postojanja legitimiteta u temeljima te vlasti. To se u historiji znalo pokazati kao vrlo opasna situacija, jer direktno dovodi do konflikta unutar političkih subjekata te zanemarivanja volje javnosti koja je rezultat višestranačkih izbora.

Međutim, kod nas se upravo desilo ono što se nije smjelo desiti. Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 16. VI. 2015. god. nije se mogao usvojiti ni obični dnevni red. Vladin prijedlog je dobio samo 38 glasova, 1 je bio suzdržan i 46 protiv. Inače Zastupnički dom Federalnog Parlamenta broji 98 članova, tako da ispade da SDA i HDZ- koalicija raspolažu sa 38-39 % zakonodavnog kapaciteta. Premijer Novalić je istoga trenutka, a imajući u vidu krizu vlasti u Federaciji BiH koja traje faktički od zadnjih izbora u oktobru prošle godine, trebao podnijeti ostavku i nastaviti raditi u tehničkom mandatu do izbora nove vlade koja ima parlamentarni legitimitet. Ali, šta je on uradio. Umjesto povinovanja demokratskim normama i parlamentarnom ponašanju, Novalićeva vlada se uopće ne obazire na tu „sitnicu“ da više nema legitimitet svoga postojanja. Ona nastavlja po svome, pa se tako 18. VI. 2015. god. donosi odluka suštinske i strateške prirode po kojoj se pristupa rasprodaji svega što je u vlasništvu Federacije BiH, jer kako je iskreno rečeno „Vladi treba novac“. Zna se da federalnoj vladi treba novac, ali primarno federalnoj vladi treba legitimitet. Bilo kakva vlada bez legitimiteta pretvara se samo u običnu skupinu pojedinaca. Ovim činom, prenebregavanjem volje izbora, vlada Federacije BiH na čelu sa Fadilom Novalićem je učinila klasičnu zloupotrebu i koristi sivi zakonski prostor kako bi provukla što više odluka strateške prirode koje ne mogu biti djelo samo skupine pojedinaca bez ikakvog legitimiteta. Po helensko – rimskom poimanju vlasti, svaka vlada ustanovljena i koja funkcionira bez legitmiteta i legaliteta se smatra tiranijom. I kao takvu i njene odluke je treba i tretirati.

Publicola

tacano.net

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close