Projekat mikrofinansiranja u BiH

Općinska načelnica Amra Babić, ugostila je delegaciju International Finance Corporation (IFC) na sastanku koji je održan, u petak 12.4.2013. godine, u prostorijama Općine Visoko.

Tema sastanka bio je Projekat mikrofinansiranja u BiH koji se bavi prevencijom i suzbijanjem prezaduženosti građana nastale nakon finansijske krize u Bosni i Hercegovini, a koja se negativno odražava i na finansijske institucije i na živote građana.

Ovim projektom će se Općini Visoko prenijeti najbolje prakse kreditnog savjetovanja koje se koriste u razvijenim zemljama EU, a nakon čega će Općina Visoko svojim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć pri rješavanju problema prezaduženosti.

Projekat stavlja u fokus klijenta kao pokretačku snagu industrije kroz promicanje sveobuhvatnog i dosljednog razumijevanja principa za zaštitu klijenata od strane svih mikrokreditnih organizacija u BiH, te uvođenje socijalno odgovornog i finansijski zdravog mikrofinansijskog ambijenta s transparentnim i lako razumljivim uvjetima.

Nakon sastanka, dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje potpisivanje ugovora o realizaciji ovog Projekta, tako da se njegovo sprovođenje očekuje u narednom kvartalu tekuće 2013. godine.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close