Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH

U prostorijama Općine Visoko, Općinska načelnica Amra Babić, održala je sastanak sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije IFC (članica grupacije Svjetske banke). Tema sastanka bila je Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH.

Cilj Projekta jeste da se provedu reforme poslovnog okruženja, poveća konkurentnost i omogući Općini da privuče više ulaganja. To bi se trebalo ostvariti putem provođenja reforme poslovnog okruženja, povećanja konkurentnosti putem smanjenja troškova i rizika poslovanja, kreiranja elektronskog internet registra administrativnih postupaka, povećanja transparentnosti u sprovođenju istih, kao i putem jačanja olakšavanja ulaganja i procjene konkurentnosti sektora poljoprivrede.

Efekti ovog Projekta bi bili dugoročni a njime bi općina Visoko dobila više domaćih i stranih investicija, nova radna mjesta uz povećanje broja zaposlenih, povećanje transparentnosti regulative, smanjenje korupcije i uspostavljanje održivog sistema za kontrolu kvaliteta regulative i pravnu sigurnost.

Ovim projektom se uvodi moderan pristup koji se primjenjuje u EU i kojim će se napraviti brz, transparentan i jeftiniji proces putem kojeg će domaći i strani privredni subjekti uspješno započeti i razvijati privredne aktivnosti.

Nakon sastanka sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije IFC, Općinska načelnica Amra Babić, kazala je da je u narednom periodu njen cilj smanjenje administrativnog opterećenja za privrednike, te poticanje procesa investiranja kao i da će Općina Visoko, u narednom periodu, potpisati ugovor o sprovođenje ovog projekta.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close