Program javnih investicija Federacije od 2015. do 2017. godine

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2017.godina. Osnovni cilj njegove izrade je usklađivanje razvojnih projekata Federacije BiH s realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Program se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i lokacijama.

Kandidovani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekta, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti u implementaciji su oni projekti za koji postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Program sadrži podatke o ukupno 183 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 11.900.102.229 KM, od čega se 8.465.361.963 KM odnosi na 77 kandidovanih projekata i 3.434.740.226 KM na 106 projekata u implementaciji.

Domaća sredstva koja se koriste za realizaciju projekata su budžetska sredstva namijenjena za finansiranje javnih investicija i sufinansiranje projekata finansiranih iz kredita i donacija, prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje projekata.

Od ino sredstava predviđeni su krediti ili donacije međunarodnih finansijskih institucija (Svjetska banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Evrope, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), sredstva Evropske komisije, te vlade pojedinih zemalja.

Projekti u implementaciji se finansiraju, najvećim dijelom, ino sredstvima, od čega ino kreditima 80,14 posto, odnosno u iznosu od 2.563.805.605 KM. Inače, na implementaciju projekata do 31.12.2013. godine utrošeno je 1.151.362.163 KM ili 33,50 posto njihove ukupne vrijednosti.

U 2014. godini utrošeno je 645.850.552 KM ili 62,05 posto od ukupno planiranih sredstava za tu godinu.

Za 2015. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 885.0722.097 KM, od čega se 7,06 posto odnosi na budžetska sredstva, 77,38 posto na ino kredite, dok 15,56 posto otpada na ostale izvore finansiranja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close