Potpisani ugovori o sufinansiranju naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH

U zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru jučer je upriličeno potpisivanje ugovora o sufinansiranju naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Ugovore su potpisati federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, rektori javnih visokoškolskih ustanova (univerziteti u Sarajevu, Tuzli i Zenici, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Sveučilište u Mostaru), te direktori javnih naučnih ustanova (Institut za istoriju Sarajevo, Orijentalni institut Sarajevo, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo).

Ove je godine Ministarstvo podržalo 42 projekta iz svih šest naučnih oblasti (prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke nauke te biomedicina i zdravstvo), za što je izdvojeno ukupno 500 hiljada KM.

Ministar Mašić je zahvalio svima onima koji su učestvovali u ovom projektu, te kazao kako je to samo još jedan u nizu projekata, odnosno programa koji se u toku godine realizira kroz, uslovno rečeno, Sektor za nauku i tehnologiju pri Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH.

Ukupna suma se, kako je rekao, ne raspoređuje proporcionalno nego na osnovu kvaliteta istraživačkih projekata.

– Kada je u pitanju naučno-istraživačka i istraživačko- razvojna djelatnost u FBiH, mi smo u protekle četiri godine izdvojili ukupno oko 12 miliona KM i ta sredstva su sigurno i više nego dobrodošla unutar FBiH, s obzirom da znamo kakvo je stanje kada su u pitanju finansije od kantona, odnosno univerzitetskih centara i praktično da tih sredstava iz drugih izvora u proteklih nekoliko godina i nema.

Ono što je naša primarna zadaća jeste da učinimo sve što je u našoj moći sa bukvalno svih nivoa vlasti, bez obzira na podijeljene nadležnosti, da se sredstva i za obrazovanje, kao i za nauku, konačno prestanu tretirati kao potrošnja i da se počnu tretirati kao investicija, kao nešto što će se u godinama koje su pred nama sigurno višestruko vratiti bh. društvu – naglasio je ministar Mašić.

Rektor mostarskog Univerziteta “Džemal Bijedić” Sead Pašić kazao je kako je ta pomoć značajna za Univerzitet, s obzirom da finansiranje visokog obrazovanja nije dobro riješeno, pogotovo u HNK, te da Univerzitet “Džemal Bijedić” ima ozbiljne finansijske probleme.

– Naše tekuće poslovanje je ugroženo, a izdvajanja za nauku su posebno kritična i tim prije cijenimo aktivnosti koje Federalno ministarstvo obrazovanja provodi svih ovih godina. Bili smo aktivni partneri u cijelom tom procesu i uvijek smo aplicirali i povlačili onoliko sredstava koliko se moglo za naučno- istraživački rad – kazao je Pašić.

Direktor Instituta za istoriju Sarajevo Husnija Kamberović istakao kako je finansiranje naučno-istraživačkih projekata koji idu preko Federalnog ministarstva važno jer pokazuje da univerziteti zapravo ne mogu biti samo obrazovne institucije i institucije na kojima se predaje, nego moraju postati centri naučno-istraživačkoga rada, dakle, mjesta gdje će se nauka istraživati, gdje će se provoditi naučno-istraživački projekti. Dodao je kako je to perspektiva, budućnost, prije svega univerziteta, ali i svih članica koje su uključene u univerzitet.

– Smatram da je jako važno da na ovaj način instituti, iako su od prošle godine postali organizacione članice Univerziteta u Sarajevu, također imaju mogućnost da neovisno o tome sami predlažu projekte prema Federalnom ministarstvu i povuku određena sredstva.

Ove godine su prošla četiri projekta, svaki između 11 i 13 hiljada KM u koje su bila uključena najmanje po tri saradnika. Od toga bila su najmanje dva mlađa saradnika koja unutar tih projekata pišu svoje doktorske radove i mislim da je tu značaj jer ovo više nije podrška institucijama nego ljudima koji se bave načno-istraživačkim radom, pogotovo što na drugim razina vlasti u BiH ta podrška izostaje – kazao je Kamberović.

Nakon potpisivanja ugovora, održan je i radno- konsultativni sastanak o aktuelnom stanju u području nauke i visokog obrazovanja u FBiH, te o podršci Ministarstva naučnim i visokoškolskim ustanovama u 2015. godini.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close