Pokretanje inicijative za strateško parničenje

APEL-POZIV-MOLBA svima koji kogu pomoći!!!

 

Pokretanje inicijative za strateško parničenje

 

Naše udruženje prvenstveno usmjerava aktivnosti na edukaciju o ljudskim pravima i time doprinosimo vladavini prava i većoj afirmaciji, prevenciji i poštivanju ljudskih prava.

Strateško parničenje je jedna vrsta vođenja parnica u “javnom interesu” gdje se pravo koristi kao instrument za unapređenje ljudskih prava ugroženih grupa, obespravljenih, socijalno isključenih. Dakle, strateške parnice koriste se kao zakonske mogućnosti da bi došlo do promjena u pravu, strategijama i praksama koje su važnije od pojedinačnih slučajeva u zaštiti od diskriminacije ili nepoštivanja prava. Ukratko, koristimo sudski sistem da bismo došli do širih društvenih promjena.

Ova inicijativa se oslanja na ustavu Bosne i Hercegovine, član 2 (1 i 2) i na sve ratificirane međunarodne dokumente o ljudskim pravima od strane države Bosne i Hercegovine, a izdvajamo samo Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, članovi 9, 10, 11, 12, 13 i 14 koji štite pravo na socijalno obezbjeđenje i osiguranje svakog lica, štite pravo na zaštitu i pomoć porodici, na zaštitu i pomoć majkama prije i poslije rođenja djece, priznanje prava svakom licu na životni standard dovoljan za njega samog i njegovu porodicu, ubrajajući tu i dovoljnu hranu, odjeću i smještaj, kao i stalno poboljšanje njegovih uslova života, uključujući pravo na zaštitu od gladi, stvaranje uslova za obezbjeđenje svima ljekarskih usluga i pomoći u slučaju bolesti, priznanje prava svakom licu na obrazovanje uz to da osnovno školovanje mora da bude obavezno i svima dostupno besplatno.

 

S obzirom da se u državi BiH masovno krše ljudska prava, a relevantne institucije; domaće, strane, vladine i nevladine ne poduzimaju konkretne aktivnosti, molimo vas da se pridružite ovoj inicijativi u skladu sa vlastitim mogućnostima s posebnim akcentom na masovnu pojavu otpuštanja radnika koji ostaju bez ikakvih primanja i sredstava za život, na pojavu da radnici rade a nisu prijavljeni ili nisu dobili zarađenu platu, te na pojavu neuvezanog radnog staža i nemogućnost ostvarenja zarađene penzije. Ove pojave povećavaju broj socijalno isključenih osoba i siromaštvo koje dovode do pojave napuštanja ili prekidanja osnovnog školovanja i koje pogađaju najviše djecu; zaustavimo zajedno ove negativne tendencije u Bosni i Hercegovini.

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju i očekujemo vaše prijedloge i uključivanje u inicijativu za strateško parničenje.

 

Izvršni direktor Zoran Petrovski

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close