Općina Visoko: Održan sastanak sa delegacijom KTK Visoko

Jučer je u kabinetu Općinske načelnice održan sastanak s predstavnicima Sindikata, Štrajkačkog odbora, direktorom Društva i članovima NO KTK Visoko.

Zbog veoma teške situacije u kojoj se nalaze uposlenici KTK Visoko, problema neuvezanog radnog staža, nemogućnosti ostvarenja prava na penziju, nemogućnosti ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu i usporenog procesa privatizacije, Sindikat KTK je sa Štrajkačkim odborom pokrenuo inicijativu i zakazao organiziranje štrajka za 24.04.2013.godine. U istom kontekstu upućen je i zahtjev Općinskoj načelnici, Amri Babić, te je danas i održan sastanak.

U uvodnom djelu načelnica, Amra Babić, se kratko osvrnula na postojeće stanje i istakla da je upoznata s problemima te navela aktivnosti koje je u ranijem periodu poduzimala u pravcu iznalaženja načina za pomoć i rješavanje problema u KTK Visoko a u stalnom kontaktu s direktorom Društva i predsjednicom NO.

Općinska načelnica, Amra Babić, istakla je da su ingerencije općinskih struktura male ili bolje rečeno nikakve ali je i podcrtala spremnost da se u granicama svojih mogućnosti i ingerencija uključi u rješavanje problema. Općinska načelnica je također obećala da će u kontaktima koje ostvaruje pokušati usmjeriti investitore za ulaganja posebno u nastavku procesa privatizacije.

Predsjednik Sindikata je u ime radnika iznio da je situacija veoma kritična i da su radnici prisiljeni da putem štrajka traže zaštitu svojih prava i da u tom kontekstu očekuju i podršku s lokalnog nivoa.

S obzirom na to da su prisutni upoznali Načelnicu o zakazanom sastanku s Premijerom FBIH a kojem će osim predstavnika KTK prisustvovati i resorni ministar, direktor Federalne agencije za privatizaciju i predsjednik Sindikata FBiH, Načelnica je izrazila spremnost da ukoliko bude pozvana istom i prisustvuje.

Predsjednik Sindikata je u ime radnika istakao da su velika očekivanja od sutrašnjeg sastanka u smislu određenja daljih konkretnih pravaca i aktivnosti te vremenskog okvira u kojem će se rješavati sudbina i problemi radnika KTK. Najavio je da će Načelnicu upoznati o zaključcima kako bi u narednom periodu zajedničkim naporima sudjelovali u iznalaženju rješenja nagomilanih problema.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close