-TopSLIDEBiHKolumnePolitika

Objavljeni zvanični demografski podaci: Negativan prirodni priraštaj u BiH je konstanta

AGENCIJA ZA STATISTIKU

Bosna i Hercegovina je od 2017. do 2021. godine imala kontinuirano rastući negativan prirodni priraštaj. Državna agencija za statistiku je objavila je i druge važne demografske podatke.

Negativan prirodni priraštaj se u spomenutom periodu znatno povećavao, naročito od 2019. do 2020., pa je tako prirodni priraštaj: 2017. iznosio -7.779, 2018. iznosio -8.277, 2019. iznosio -10.469, 2020. iznosio -17.172 i 2021. iznosio -23.190.

Napominjemo da su 2020. i 2021. godine pandemije koronavirusa koja je utjecala na prirodni priraštaj.

Stanovništvo BiH po spolu i prirodno kretanje stanovništva (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Stanovništvo BiH po spolu i prirodno kretanje stanovništva (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Osim toga, od 2017. do 2021. kontinuirano se smanjuje stopa fertiliteta ili broj rođene djece. Ova stopa je 2017. bila 1,26, a četiri godine kasnije 1,19. Broj mrtvorođenih se od 2017. do 2020. smanjivao, ali se taj broj povećao 2021. u odnosu na godinu ranije.

Stopa fertiliteta i broj mrtvorođenih (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Stopa fertiliteta i broj mrtvorođenih (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Od 2017. do 2020. smanjivao se broj sklopljenih brakova, a taj broj je počeo rasti 2021., tako da je broj sklopljenih brakova: 2017. iznosio 19.969, 2018. iznosio 19.911, 2019. iznosio 18.952, 2020. iznosio 14.925 i 2021. iznosio 17.835;

Primjetno je da je broj sklopljenih brakova znatno smanjen 2020. – u godini u kojoj je pandemija počela, ali da je godinu poslije znatno porastao.

Broj sklopljenih brakova i razvoda (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Broj sklopljenih brakova i razvoda (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Najveći broj žena koje su 2021. sklopile brak je među onima starosti od 20 do 24 godine i taj broj iznosi 5.702. Najveći broj muškaraca koji su 2021. sklopili brak je među onima starosti od 25 do 29 godina i taj broj iznosi 6.046.

Broj sklopljenih brakova prema starosti nevjeste i mladoženje (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Broj sklopljenih brakova prema starosti nevjeste i mladoženje (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Od 2017. do 2020. smanjivao se broj razvoda, ali se taj broj počeo povećavati 2021., tako da je broj razvoda: 2017. iznosio 3.020, 2018. iznosio 3.091, 2019. iznosio 2.790, 2020. iznosio 2.699 i 2021. iznosio 2.871.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je objavila podatke o broju stanovnika koji su utvrđeni popisom stanovništva 2013., a prema kojem u zemlji živi 3,5 miliona stanovnika. No, poređenjem posljednjih zvaničnih podataka i spomenutog popisa, procjena je da živi 3,3 miliona stanovnika, što znači da je taj broj manji za 152.300 ili 4,31 posto u odnosu na posljednji popis stanovništva. Međutim, prema nekim drugim procjenama, gubitak stanovništva je znatno veći od navedenog.

S obzirom na to da je pravilo da se popis stanovništva provodi svakih deset godina, sljedeći je trebao biti proveden ove godine. No, skoro da je potpuno sigurno da on neće biti proveden. Pojedini demografi smatraju da to nije slučajno, tj. da je volja vlasti da popisa ne bude, jer bi se njime pokazalo kako vlast (ni)je radila u posljednjih 10 godina.

Ostali posljednji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine dostupni su na ovom linku.

***

DEMOGRAFSKI PAD

Objavljujemo detaljnu analizu: Koliko je svaki grad u BiH izgubio stanovnika od 2013. godine
Foto: Agencija za statistiku BiH
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close