Obavještenje o izlaganju oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala u svrhu izborne kampanje

Obavještavaju se politički subjekti koji su ovjereni za opće izbore 2014. godine da je za političko oglašavanje, u periodu izborne kampanje od 12.9.2014. do 11.10.2014. godine, potrebno odobrenje nadležne općinske službe, a u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Programom plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata u izbornoj kampanji na području općine Visoko.

Navedenim programom, za izlaganje oglasa, plakata, postera i sl. u svrhu izborne kampanje, određeni su stubovi javne rasvjete, kao i način korištenja istih.

Zainteresovani politički subjekti dužni su podnijeti zahtjev nadležnoj općinskoj službi koja će isti rješavati kroz redovan upravni postupak.

Podneseni zahtjevi rješavat će se redoslijedom kojim su zaprimljeni kod Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

 

Program plakatiranja možete pogledati na sljedećem linku: PROGRAM PLAKATIRANJA IZBORNOG MATERIJALA POLITIČKIH SUBJEKATA U IZBORNOJ KAMPANJI ZA OPĆE IZBORE NA PODRUČJU OPĆINE VIOSKO

 

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close