Nikšić i Helez s članovima UO Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez jučer su se sastali sa članovima Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH.

Na sastanku, održanom u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, razgovarano je o aktuelnim problemima pripadnika te populacije, s akcentom na isplatu razlike, odnosno o dugovanjima korisnicima porodičnih i vojnih invalidnina za prvih sedam mjeseci 2009. godine. Također, bilo je riječi i o izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u koje se odnose na prava te populacije, te zapošljavanju i školovanju djece šehida i poginulih boraca.

Premijer Nikšić je istaknuo važnost pokretanja procesa izrade sveobuhvatnog zakona koji će regulisati prava ove populacije, kao i uvrštavanje amandmana u Zakon o PIO-u koji se odnose na regulisanje statusa porodica šehida i poginulih boraca.

Dogovoreno je da će premijer Nikšić uputiti pisma kantonalnim premijerima u kojima će zahtijevati da se za djecu šehida i poginulih boraca obezbijedi besplatno školovanje, te da će razmotriti mogućnost da se preko Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pokrene program podrške u finansiranju školovanja djece šehida i poginulih boraca.

Zaključeno je, također, da će se formirati posebna grupa u kojoj će biti predstavnici resornog ministarstva i porodica šehida i poginulih boraca, a koja će raditi na analizi, te izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close