Video: Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko

Svečanom zakletvom vijećnika o Načelnice Općine Visoko, danas je i zvanično profunkcionisala nova lokalna vlast u Visokom.
Za predsjedavajuću Općinskog vijeća izabrana je Mirela Mateša-Bukva (SDA) sa 17 glasova ZA, a za njenu zamjenicu Aida Zerdo (Nezavisni klub) sa 16 glasova.
Osim roga, danas je verifikovan Kolegij Općinskog vijeća Visoko i imenovani su predsjednici, zamjenici predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko.

U svečarskom dijelu obratili su se zastupnica u Parlamentu ZDK Jasmina Zubić, poslanik u Skupštini ZDK dr. Senad Karavdić, te ministar za privredu ZDK Đemil Ugarak i Vahid Hećo predsjednik OO Stranke za BiH Visoko.
Potom je načelnica održala prigodan govor, koji donosimo u video izvještaju, kao i obraćanje Predsjednice Općinskog vijeća Visoko Mirele Mateša-Bukva (SDA):

Klubovi vijećnika, te njihovi predsjednici i zamjenici predsjednika.

SDA (Mirza Ganić, predsjednik Kluba – Mirza Omanović, zamjenik predsjednika Kluba)

SBB (Nevzeta Begić, predsjednica Kluba – Vahid Ramić – zamjenik predsjednika Kluba)

Nezavisni klub (Nermin Sudžuka, predsjednik kluba – Elvir Špiodić, zamjenik predsjednika Kluba)

SDP (Muhamed Husić, predsjednik kluba – Dalibor Tomičić, zamjenik predsjednika kluba)

SBIH (Izet Smajević, predsjednik kluba – Salih Purišević, zamjenik predsjednika kluba)

BPS (Mirnes Fatić, predsjednik kluba, Halim Dervišević, zamjenik predsjednika kluba)

Stalna radna tijela OV Visoko – “komisije”:

Komsija za statut i propise
Iz reda vijećnika;

Salih Purišević, SBIH, predsjednik
Faruk Ihtijarević,SDA, zamjenik predsjednika
Mirza Ganić, SDA, član
Mirela Mateša Bukva, SDA, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika ;
Aida Karavelić, SDA, član
Tarik Hadžić, Nezavisni klub, član
Nedžad Goralija, BPS, član

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

Mirza Omanović, SDA, predsjednik
Izet Smajević, SBIH, zamjenik predsjednika
Nermin Sudžuka, Nezavisni klub, član
Mirnes Fatić, BPS, član
Nusret Suša, SDA, član

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge

Elvir Špiodić, Nezavisni klub, predsjednik
Dževad Fejzić, SDA, zamjenik predsjednika
Zijada Smailagić, SDA, član
Nevzeta Begić, SBB, član
Dejan Šćepanović. SDP, član

Komisija za društvene djelatnosti

Halim Dervišević, BPS, predsjednik
Aida Zerdo, Nezavisni klub, zamjenik predsjednika
Faruk Ihtijarević, SDA, član
Nevzeta Begić, SBB, član
Muhamed Husić, SDP, član

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
Iz reda vijećnika;

Dejan Šćepanović, SDP, predsjednik
Delila Novokmet Halilović, SBB, zamjenik predsjednika
Minela Ahmić, Nezavisni klub, član
Adnan Frljak, Nezavisna lista, član

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija;
Amil Neimarlija, SDA, član
Ilda Lepić, BPS, član
Abdulah Fejzić, SBIH, član

Komisija za izbor i imenovanja

Džemil Halilović, SDA, predsjednik
Elvir Špiodić, Nezavisni klub, zamjenik predsjednika
Zijada Smailagić, SDA, član
Vahid Ramić, SBB, član
Dževad Fejzić, SDA, član

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
Iz reda vijećnika;

Mirza Ganić, SDA, predsjednik
Vahid Ramić, SBB, zamjenik predsjednika
Mirnes Fatić, BPS, član
Džemil Halilović, SDA, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika ;
Almir Hadžialić, SDA, član
Mirzeta Džonlagić, SBIH, član
Mehmed Klepo, SDP, član

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti
Iz reda vijećnika;

Mirza Omanović, SDA, predsjednik
Muhamed Husić, SDP, zamjenik predsjednika
Sulejman Zukan, SDA, član
Delila Novokmet Halilović, SBB, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika;
Jasmin Dlakić, Nezavisni klub, član
Osman Ganić, SBIH, član
Edin Hakanović, SDA, član

Etička komisija
Iz reda vijećnika;
Delila Novokmet Halilović, SBB, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana;
Adem Hindija, SDA, član
Admin Mostić, Nezavisni klub, član
Reuf Jamaković, Nezavisni klub, član
Jasminka Limo, SDP, član

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close