Kultura

Još devet dobara na listi nacionalnih spomenika

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj sjednici održanoj od 1. do 3. februara ove godine donijela je odluku o proglašenju novih devet dobara nacionalnim spomenicima BiH.

Na listi su historijska građevina Čamdžića kuća u Puračiću, u općini Lukavac, pokretno dobro Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Jajcu, historijsko područje nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši i historijska građevina Katolička crkva cv. Petra i Pavla u Tešnju.

Dva posebna…

Također, nacionalnim spomenicima proglašeni su i historijska građevina Stari grad Rmanj u Martin Brodu, ostaci kule i zidova u Bihaću, historijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici i graditeljska cjelina stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, u Kladnju.

Od navedenih novih nacionalnih spomenika BiH posebno se po obliku i starosti izdvajaju dva spomenika, rekla je predsjedavajuća Komisije Ljiljane Ševo.

– Pažnju skrećem na Čamdžića kuću koja je sagrađena od drveta i jedna je od rijetkih sačuvanih primjera takvog objekta. Drugi spomenik, koji je djelo narodnih graditelja, je džamija kod Kladnja, također od drveta, najvjerovatnije iz 18. vijeka. Svega nekoliko drvenih džamija je očuvano u BiH i zajedno sa crkvama čine cjelinu koja predstavlja domete u graditeljstvu jednog od najtežih stoljeća uopće u prošlosti ovih prostora, rekla je Ševo.

Komisija je, prema njenim riječima, donijela i zaključak da se historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu briše sa Liste ugroženih spomenika. Razlog tome je, kako ističe, završetak restauracije mosta te potpisani Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske čime se potvrđuje praćenje vodostaja rijeke Drine da ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti mosta.

Preispitati izgradnju

Zbog zabrinutosti da bi novi objekat u izgradnji mogao ugroziti nacionlani spomenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uputili su apel nadležnima da preispitaju takvu izgradnju.

– Svi ste primijetili da se na Baščaršiji gradi veliki, visoki objekat koji je u direktnom kontaktu sa Starom pravoslavnom crkvom. Svojim gabaritima i visinom u potpunosti ugrožava cjelinu crkve, ali i ambijentalnu cjelinu sarajevske čaršije tako da je komisija odlučila da hitno pošalje dopise nadležnima pa čak i policiji kako bi se utvrdilo da li je za ovaj objekat koji se gradi, izdato bilo kakvo odobrenje. Tražit ćemo da odobrenje bude van snage jer je forma objekta u potpunom neskladu u ambijentom, poručila je Ševo.

(Vijesti.ba / AA)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close