JKP Visočica: Planirani prekidi u snabdijevanju vodom za 15.juli

Važno obavještenje za korisnike komunslnih usluga da će dana 15.07.2014.godine usljed planskih radova doći do prekida u vodosnabdjevanju u trajanju od 08:00 – 11:00 h. sljedećih naselja: Novobrdska, Ljetovik, Rašidovića, Špiljakova, Durmića, Križ, Kurtalića, Visočkih brigada, Klisa, gornji dio Carice, Husein bega Gradaščevića, gornji dio Rašidovića i Šačir ef. Sikirice (brdska naselja).

 

Molimo korisnike za razumijevanje!

S poštovanjem,

 D I R E K T O R

 Ermin Dlakić dip.ing.građ.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close