IPA: Program prekogranične suradnje BiH-Crna Gora

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na posljednjoj sjednici Prijedlog osnova za pokretanje postupka za zaključivanje Sporazuma o financiranju između BiH i Europske komisije u pogledu Programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2013. godinu.

Zaključeno je da Ministarstvo financija i trezora dostavi Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi Nevenka Savić, direktorica Direkcije za europske integracije.

Prema materijalima koji su bili uz ovu točku dnevnog reda, revidirani “Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora” za 2007-2013 godinu, uključujući Prijedlog financiranja za 2013. godinu usvojen je u studenom prošle godine.

Radi realizacije ovog programa, a s obzirom na to da je predviđeno domaće učešće u sufinanciranju programa, neophodno je da strane zaključe ugovor o financiranju, u kojem će se postaviti uvjeti za pružanje pomoći Unije, pravila i procedure u pogledu oslobađanja sredstava, koja se odnose na takvu pomoć, kao i uvjeti prema kojima će se njome upravljati.

Operativne strukture zemalja korisnica koje sudjeluju u prekograničnom programu poslat će Komisiji i određenim nacionalnim koordinatorima za IPA godišnji izvještaj i završni izvještaj o provedbi prekograničnog programa, nakon što ih pregleda zajednički nadzorni odbor.

Komisija će sudjelovati, putem granta, u financiranju “Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekograniča suradnja programa IPA za 2013. godinu”.

Ovaj program je u skladu s glavnim državnim sektorskim strategijama Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Programom su određena dva prioriteta prekogranične saradnje. Prvi prioritet se tiče potpore stvaranja zajedničkog socio-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i gospodarstva prihvatljivih oblasti, dok se drugi prioritet odnosi na tehničku pomoć usmjerenu na upravljanje programom, nadzor, evaluaciju te informiranje o programu i njegov publicitet.

Prvi prioritet će se provesti kroz inicijative za prekogranični gospodarski razvoj s naglaskom na turistički i ruralni razvoj. Većina intervencija kojima se učvršćuje gospodarska suradnja bit će povezana s turističkim, poljoprivrednim i sektorom zaštite okoliša i bit će usmjerena na iskorištavanje lokalnih prekograničnih mogućnosti.

Zatim putem razvijanja inicijativa za razvoj okoliša prvenstveno radi zaštite, promocije i upravljanja prirodnim resursima. Ova mjera podrazumijeva aktivnosti na zaštiti okoliša radi održivog razvoja čitave kvalificirane programske oblasti i bit će blisko povezane s razvojem turizma kao alternativne privredne aktivnosti.

Prvi prioritet će se, također, provoditi putem društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i direktnih intervencija. Ovom mjerom će se doprinijeti stvaranju kontakata na raznim razinama i sektorima aktivnosti kojima se potiče prekogranična suradnja u oblastima gospodarstva, kulture, obrazovanja i sporta, putem dugoročnih partnerstava i umrežavanja između organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja, lokalnih organa vlasti, obrazovnih institucija i istraživačkih centara.

Drugi prioritet, tehnička pomoć, realizirat će se putem dviju mjera: vođenje, monitoring i ocjena programa, te informiranje i promocija programa.

Program će realizirati Europska komisija na centraliziranoj osnovi. Realizacija programa prekogranične suradnje će se odvijati putem operativne strukture koja je uspostavljena u skladu sa članom 139. Uredbe o realizaciji IPA.

Operativnu strukturu za BiH čini Direkcija za europske integracije dok za Crnu Goru Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Operativne strukture zemalja sudionica u programu će blisko surađivati u programiranju i realizaciji programa putem Zajedničkog tehničkog tajništva.

Osim operativnih struktura zemlje sudionice programa uspostavile su Zajednički nadzorni odbor koji donosi odluke u vezi s programom prekogranične suradnje.

Ukupna vrijednost programa za 2013. godinu je procijenjena na 1.411.764 eura, od čega i na Crnu Goru i na BiH po 705.882 eura.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close