Borivoje Simić: Šta se događa sa BH Telecomom?

BH Telecomu ne ide kako je planirano i na Skupštini dioničara koja je zakazana za 28. novembar uslijedit će revizija plana poslovanja za ovu i narednu godinu. 

Da odmah odgovorimo na upit iz naslova teksta: sa BH Telecomom ne događa se ništa dramatično, ali rezultati njegovog poslovanja tjeraju vodstvo i osnivače da se zamisle i potraže izvore rasta.
Prihodi BH Telecoma padaju i prema projekcijama ove godinne spustit će se ispod davno dosegnutog nivoa od 600 miliona KM.
Da je na djelu silazni trend bilo je jasno nakon polugodišnjih rezultata, kada je to konstatovao i portal Indikator.ba. Naša uporedna analiza prihoda tri dominantna telekom operatera pokazala je da sva tri kompanije bilježe pad prihoda, ali da je on kod BH Telecoma nešto veći nego kod mjegovog  najbližeg konkurenta m.tela.
No, BH Telecom već godinama stagnira, dobit ima trend pada i nije isključeno da u narednim godinama, ako se nešto ne promijeni, izgubi dugogodišnji neprikosnoveni status najprofiitabilnije bh. kompanije.
Nije teško identificirati razloge za pad prihoda u najvećem bh. telekomunikacijskom preduzeću. I samo vodstvo je identificiralo one najosnovnije,  a mogu se svesti pod dva nazivnika – ekonomska kriza i konkurencija.
Evidentno je da pad kupovne moći stanovništva mijenja korisničke navike, pa tako i u dijelu služenja telekomunikacijskim uslugama.
Građanstvo i pravna lica su štedljiviji, a to ima odraza i na prihodu telekom operatera.
Na drugoj strani, iako su još uvijek dominatni, telekom operatero suočavaju se sa sve jačom konkurencijom tzv. alternativnih operatora (ovi izrazi zaista su nespretni i trebalo bi ih izbjegavati). Oni su prema podacima RAK-a već “otkinuli” 3,9 odsto tržišta u fiksnoj telefoniji, a u segmentu pružanja interneta i TV-a već su ozbiljna konkurencija.
Na kablovskom tržištu u BIH Telemach kao regionalni igrač je pokupovao nekoliko manjih operatera, već je izrastao u respektabilnog konkurenta.
Naravno, tu je i nelojalna konkurencija i sve što donosi tržišna utakmica na koju se BH Telecom, ali I druga dva velika operetera moraju navikavati.
Vrijeme kada je prihod dolazio “sam po sebi” je prošlo i valja se za njega boriti u otvorenoj tržišnoj utakmici.
Naravo rezultat konkurencije je i snižavanje cijena paketa usluga što se odražava na prihode, ali to je neminovan trend (naravno dobrodošao za korisnike).
No, priča o stagnaciji BH Telecoma ne bi bila zaokružena ako osim  tržišnih uticaja ne bismo pomenuli one druge vrste koji ostavljaju trag na poslovanju.
Čini se kako je BH Telecom pomalo uljuljkan, svi su zadovoljni što je visokoprofitabilan i što vlasnicima donosi dobit na koju su navikli.
Ovo ne znači da kompanija ne odgovara na izazove, ali je čini se izostala ambicija daljeg rasta.
Direktor Nedžad Rešidbegović pomenuo je ljetos kako BH Telecom razmišlja o akviziciji nekog manjeg operatera, a čini se kako smo takvo nešto trebali čuti prije nekoliko godina.
Nije uopće jasno zašto u BH Telecomu nisu “zavirili” šta se nudi na tržištu, ne samo u našoj zemlji nego i u regionu.
Kompanija je imala snagu da finansira neko preuzimanje, koje bi naravno bilo dobro prostudirano i ne bi predstavljaslo zloupotrebu dominantnog položaja,  a ne kao što je slučaj sa, recimo Telekomom Slovenije, koji se ovih dana uz “gubtike” povlači iz Albanije.
Bh. Telecom  osim prihoda revidira i plan investicija, te je očigledno da i na tom planu ima teškoća, ne samo ove godine.
Da li i u kojoj mjeri to utiče na sporiji tempo razvoja nije moguće reći bez analize, ali definitivno uticaj na poslovanje ima redovno maksimalno zahvatanje iz profita u obliku dividende za budžetske potrebe federalne Vlade.
Čini se kako bi vlast trebalo da razmisli da li je nužno da dividenda bude u iznosima na koje se !pretplatila” , jer bi ostavljanje nešto više novca na raspolaganju Upravi moglo daati prostor  za razvojne i druge projekte.   Problemi sa kupljenom poslovnom zgradom pokazali su da je bilo i nesretnih poslovnih odluka. Možda bismo svi voljeli vidjeti da je BH Telecom izgradio vlastitu zgradu, jer to može, po kojoj bi Sarajevo bilo prepoznatljivo, poput recimo Orangeove zgrade u Parizu.
Sve u svemu, neželjeni trend u poslovanju BH Telecoma prilika je i za Upravu, ali i vlasnike da osmisle strategiju kompanije na naredni period, kako bi krivulja rasta i profita ponovo krenula prema gore.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close