Informacije sa 10. vanredne sjednice OŠ CZ Visoko

U protekla 24 sata nije bilo pojave novih klizišta, niti je došlo do novog ugrožavanja ljudi i materijalne imovine.

Sva postojeća klizišta su sklona saniranju, izuzev dva koja su opasna ,a to su klizište u naselju Vratnica i klizište u MZ Porječani u naselju Grab.

Trenutno, prioritet su sanacije trenutnih šteta i jutros je komandant Općinskog štaba CZ Visoko, Amra Babić obavila važan razgovor i kao rezultat tog razgovora imamo Naredbu Štaba CZ Visoko. Naime, suočeni s problemom odlaganja mulja koji je nastao kao posljedica poplava i odlaganja zemljišta sa klizišta, te ostalog inertnog materijala do kojih će se doći čišćenjem njiva i usjeva potrebno je odrediti lokaciju gdje bi se sav inertni i bezopasni materijal mogao privremeno odlagati. Štab CZ Visoko danas je razmatrao prijedlog da se kao lokacija na koju će se privremeno odlagati ova vrsta otpada obezbijedi u krugu sjedišta preduzeća “Asfaltgradnja”d.o.o. u Očazima.

Ova odluka je privremenog karaktera i građanima napominjemo da će smeće redovno biti odvoženo na deponiju Mošćanica kao što se to i ranije činilo..

JKP “Visoko” obavlja sve planirane aktivnosti u vezi sa trenutnom situacijom . Radi se na rješavanju problema vodosnadbijevanja.

Centralni vodovodni sistem je potpuno u funkciji i voda je za piće.

Trenutno se radi na kontroli kvaliteta vode svih lokalnih vodovoda.

Sutra će biti završena detaljna analiza vode i upute za svaki pojedinačni vodovod.

Apeliramo na građane da u kontinuitetu vrše hlorisanje svih lokalnih vodovoda.

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači da će predstavnici Federalnog agropedološkog zavoda u četvrtak i petak izvršiti uzorkovanje tla na područjima koja su ogrožena poplavama, te će se nakon toga pristupiti dezinfekciji zemljišta.

Iz Veterinarske stanice Visoko obavještavaju da u proteklim danima nije bilo uginuća životinja, ali da predstoji veoma težak period.

Prije 11 godina u općini Visoko registrovan je antraks i zbog toga prijeti opasnost nakon poplava. Pokušat će se tražiti sredstva na državnom nivou  za vakcinacija životinja protiv antraksa i tek 14 dana nakon vakcinacije se može dozvoliti životinjama da konzumiraju poplavljenu travu ili usjeve žita .

Problem predstavljaju i sve ostale bolesti, bakterije i virusi koji se javljaju nakon poplava, te treba poduzeti sve korake na sprječavanju zaraze ljudi.

U organizaciji Ministarstva obrazovanja ZE – DO kantona u petak će se održati sastanak općinskih predsjednika Aktiva direktora sa predstavnicima ministarstva, te bi se na tom sastanku trebala donijeti konačna odluka o nastavku obrazovnog sistema na području ZE – DO kantona.

Medresa i Franjevačka klasična gimnazija nisu obustavljale nastavu zbog boravka djece u domovima u tom periodu, a koji su i dalje ostali zbog sigurnosti, zbog toga što tu borave i učenici koji su nastanjeni u poplavnim područjima ZE- DO kantona.

Koordinacioni odbor nevladinih organizacija danas je poslao humanitarnu pomoć za stanovnike Odžaka, koji se nalaze u jako teškoj situaciji. Pomoć je dostavljena Općinskom štabu CZ općine Odžak.

Molimo građane da i dalje nastave donirati humanitarnu pomoć u vidu hrane i higijenskih sredstava za sve stanovnike BiH u poplavljenim područjima.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close