Naredba Općinskog štaba CZ o odlaganju inertnog otpada

Općinski štab CZ Visoko na 10.vanrednoj sjednici je donio Naredbu kojom se nalaže privremeno odlaganje inertnog otpada nastalog sanacijom klizišta, mulja i poljoprivrednih usjeva na području općine Visoko u krugu sjedišta preduzeća “Asfaltgradnja”d.o.o. u Očazima, do završetka pomenutih aktivnosti.

 Nadzor nad procesom vršit će tročlana komisija u slijedećem sastavu:

  • Nidžara Hadžiomerović; član Općinskog štaba CZ Visoko

  • Ermin Dlakić; direktor JKP “Visoko”

  • Nihad Pašalić; uposlenik d.o.o.”Asfaltgradnja”

Naredba stupa na snagu odmah.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close