Gradnja novih termo i hidro kapaciteta kao ekološki prihvatljivih objekata

Ugovor o energetskoj zajednici JI Europe na snazi je od 01.07.2006. godine, a jedan od ciljeva ugovora je poboljšanje stanja u pogledu okoliša. BiH je prihvatila obaveze implementacije relevantne pravne stečevine EU. Ugovorom su definirane direktive koje se preuzimaju u cjelosti ili dijelom, a odnose se na: energiju, okoliš, konkurenciju i obnovljive izvore.

Elektroprivreda BiH kao uvažava politiku, strategije i ciljeve EU, a koji se odnose na: sigurnost, konkurentnost i održivost, kazao je Emir Aganović, savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede BiH u okviru održavanja okruglog stola u Ugljeviku čija je tema bila “Smanjenje emisija iz velikih ložišta i usklađivanje sa Direktivama EU. Pojasnio je kako sve ovo podrazumijeva razvoj koji će omogućiti neovisnost uz korištenje domaćih resursa za proizvodnju električne energije, pretpostavke za privredni rast, konkurentnost cijena energije i radna mjesta, okolinsku prihvatljivost, zadovoljstvo i zaštitu potrošača.

Istakao je kako će ciljevi sa okolinskog aspketa zadovoljiti EU standarde u pogledu ograničavanja emisija iz termoelektrana, poboljšati efikasnost (prevashodno u proizvodnji termoelektrana), povećati kapacitete na bazi obnovljivih izvora.

Elektroprivreda je u cilju realizacije ciljeva planirala kapitalne investicije, odnosno izgraditi nove- zamjenske termo blokove, za dio postojećih blokova planirano je da se urade postrojenja za reduciranja emisija. U planu su nove hidroelektane i male HE, vjetroelektrane, korištenje biomase u TE i kogeneracija (proširenje područja grijanja).

“Naše rješenje je spoj kombinacija, odnosno jedan dio blokova će se zaustaviti u kratkom vremenu, drugi dio će nešto duže raditi uz znatno ograničenje rada”,kazao je Aganović, pojašnjavajući kako su planirali istovremeno osim blokova koje zaustavljaju izgraditi i nove po najnovijim svjetskim tehnologijama i tehnikama.

Jedan od strateških opredjeljena Elektroprivrede BiH kaže Aganović je i zamjena svih malih ložišta kroz koncept daljinskog centralnog grijanja.

Pojašnjava kako je dobar primjer Tuzla koja je sitne male kotlovnice godinama mijenjala, ukidala, odnosno širila mrežu daljinskog grijanja iz termoelektrane.

“Želimo što više kapaciteta iz obnovljivih izvora, a to su projekti izgradnje vjetroelektrana. Elektroprivreda ima nekoliko lokacija na kojima radi mjerenja, što je podloga za projektovanje”, kaže Aganović, naglašavajući kako će dva projekta biti vrlo brzo u realizaciji, odnosno Podveležje i Vlašić, kao i nekoliko hidroelektrana koje su u pripremi (Vranduk, Janjići, Kovanići, hidroelektrane na Neretvici).

PROJEKTI U TE TUZLA I TE KAKANJ

Realizirani projekti vezani za redukciju emisija.

TE Tuzla

  • Ugradnja mlaznih gorionika koji emituju nizak nivo NOx i elektrostatičkih filtera na svim blokovima
  • Ugradnja sistema za postepeno dovodjenje zraka za sagorijevanje u ložište (OFA – Over Fire Air sistem) na blokovima 4,5 i 6.

TE Kakanj (na svim blokovima):

  • Ugradnja vrtložnih gorionika koji emituju nizak nivo NOx
  • Ugradnja OFA sistema • Ugradnja elektrostatičkih i vrećastih filtera

E. Ko.
Akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close