CZ Visoko: Obavještenje povodom mogućih padavina

Povodom dopisa Federalne uprave civilne zaštite upućenog Kantonalnim upravama i općinskim službama CZ , a vezano za preporuke o poduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od velikih snježnih padavina obavještavamo sljedeće :

Zakonom o zaštiti i spašavanju od prirodnih nesreća predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju.

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna , solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugima kojima je ta pomoć potrebna.

PREVENTIVNE MJERE ZA DOMAĆINSTVA U SLUČAJU SNJEŽNIH PADAVINA

U slučaju snježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu, posmatrate uslove i budete spremni odgovoriti u datom trenutku. Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega ili poledice prostore ispred svog objekta ili parcele.

Također, voditi računa gdje posipate so, pijesak, piljevinu i pepeo da bi izbjegli oštećenja rastinja oko puta i vodite računa kada uklanjate snijeg da ne blokirate staze susjedima. Također, sugerišemo vlasnicima vozila da vode računa o parkiranju vozila na lokalnim saobraćajnicama radi lakšeg čišćenja snijega zaduženim službama za taj rad.

Vlasnicima poljoprivrednih objekata sugerišemo da skinu snijeg sa voćki , te vrše kontinuirano skidanje snijega sa plastenika i svih poljoprivrednih objekata da bi se spriječilo njihovo oštećenje.

POSEBNO SKREĆEMO PAŽNJU DA VODITE RAČUNA O ČIŠĆENJU NEIZOLIRANIH ELEKTRIČNIH VODIČA KOJI PREDSTAVLJAJU OPASNOST PO ŽIVOT.

Za sve ove radne aktivnosti vodite računa da koristite obuću sa gumenim i hrapavim džonom i da smanjite opasnost od klizanja i pada na poledici .Što se tiče postupanja u slučaju niskih temperatura zraka, odnosno hladnoće, vodite računa o savjetima koje vam daju zdravstvene ustanove a to je : korištenje slojevite odjeće, odjeće od vune, kapa, rukavica, šalova uz maksimalno korištenje toplih napitaka, te izbjegavajte alkohol i kofein.

Preporučujemo Vam da u slučaju bilo koje prirodne nesreće rekreativno i bez prisile uradite vlastiti plan u hitnim situacijama koji ćete uz igru ili kviz znanja provjeravati sa vašim članovima porodice. U slučajevima produžene prirodne nepogode koja će u datom momentu zahtijevati i evakuaciju, predlažemo da pripremite svoja lična dokumenta,komplet prve pomoći, toplu odjeću, konzerviranu hranu, vreće za spavanje, baterijsku lampu sa rezervnom baterijom, bocu vode , mobitel sa punjačem, prenosni radio ili tranzistor i sve potrebne stvari za hitne slučajeve.

Primjenjujući ovako predložene mjere lične i uzajamne zaštite umanjiće se šteta i Vama i lokalnoj zajednici. Molimo vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći budete razboriti, tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode , a za sve to vam sugerišemo bitne brojeve na području općine Visoko:

Općina – 032 732 500

Općinska služba CZ – 735 700

Vatrogasna služba – 737 500

Policijska uprava 738 555

Dom zdravlja 738 777

Opskrbljivač vode 738 600

Opskrbljivač plina 061 189 790

Opskrbljivač struje 736 507

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close