Konkurs za prijem zaposlenika u „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“, Visoko

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Upravni odbor Udruženja Humanost-societas humanitatis, dana 01.12.2012. godine raspisuje KONKURS za prijem zaposlenika u projektu „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“, u Visokom, na određeno vrijeme:

1. Kuhar-spremačica – poslovi kuhanja i spremanja za i zajedno sa korisnicima Centra.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

–  SSS

–  minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima kuhanja i čišćenja

–  poželjno iskustvo u radu sa osobama sa posebnim potrebama

– timski duh

2. Domar-stručni saradnik –  poslovi tehničkog održavanja i održavanja vanjskih površina u saradnji sa korisnicima Centra.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

–  SSS-tehnička struka

–  minimalno 3 godine radnog iskustva

–  poželjno iskustvo u radu sa osobama sa posebnim potrebama

3. Pedagog-Voditelj grupe, poslovi radnog osposobljavanja, stručne i radne rehabilitacije.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

–  VSS socijalni radnik, socijalni pedagog

–  minimalno 3 godine radnog iskustva

–  minimalno šest mjeseci iskustva u radu sa osobama sa posebnim potrebama

–  izražene organizacijske, interpersonalne i komunikacijske vještine

–  poznavanje jednog stranog jezika (poželjno njemačkog ) u govoru i pismu

–  obavezno dobro poznavanje rada na računaru

4. Pedagog-Voditelj grupe, poslovi radnog osposobljavanja, stručne i radne rehabilitacije.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

–  VSS edukator-rehabilitator, socijalni pedagog

–  minimalno 2 godine radnog iskustva

–  poželjno iskustvo u radu sa odraslim osobama sa posebnim potrebama

–  poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govoru i pismu

–  obavezno dobro poznavanje rada na računaru

–  odgovornost u izvršavanju zadataka

–  fleksibilnost u izvršavanju radnih zadataka, entuzijazam i prilagodljivost

Uz prijavu dostaviti: motivaciono pismo, CV i dokaz o traženoj stručnoj spremi.

Prijavu dostaviti preporučeno na adresu: Udruženje Humanost-societas humanitatis, Saliha Cakana Mulalića 5, 72000 Zenica sa naznakom: „Prijava na konkurs “. Obavezno naznačiti za koju poziciju se aplicira.

Konkurs ostaje otvoren do 07.12.2012. godine, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali navedene uslove će biti pozvani na intervju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close