Visoko

Oslobađanja i zauzimanja kasarne “Majevica” – 26.04.’92.

26.04.’92. godine – u ranim jutarnjim satima izvršena je opsada i napad na Kasarnu “Majevica”, kojom prilikom je zarobljeno 7 četnika dok su ostali pobjegli i prešli u selo Kute, preko rijeke Bosne. Tom akcijom vračeno je skoro kompletno naoružanje Štaba TO Visoko (2000 cijevi), velike količine MTS-a, veze, ABHO, inžinjerije i drugih sredstava bivše JNA.

U akciji oslobađanja i zauzimanja kasarne učestvovale su Manevarska četa MUP-a, Vod PL-a, Vod RŠ Visoko i vod RŠ Gračanica.

Od tog momenta su obje kasarne stavljene pod kontrolu oslobodilačkih snaga sa općine Visoko,a naoružanje je izvučeno i raspoređeno novoformiranim jedinicama, dok je dio najkvalitetnijih cijevi ostavljen za prebacivanje u Sarajevo.

magazinplus.eu / veterani.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close