A-SDA: NE TREBA NAM NACIONALISTIČKO JEDINSTVO!

A-SDA SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Ako dublje razmislimo o pojedinim predizbornim sloganima, uvidjet ćemo sve nerazumne i zastrašujuće poruke koje ti slogani nose. Evo, naprimjer, nedavno izbačeni slogan o jedinstvu kao uvjetu za demonstriranje sile i snage je krajnje poniživajaući i huškački za bh društvo i građane.

Pozivanje u jedinstvo, tj. homogenizaciju pod kišobranom jedne stranke, nakon što je ta stranka razjedinila naše društvo i isparčala ga po principima partijskog lojalizma, implicira niz nedoumica, a od njih su sljedeće:

Kakvo jedinstvo žele? Jedinstvo bh građana? Unutarstranačko jedinstvo na izdisaju aktuelnog predsjednika stranke? Jedinstvo Bošnjaka pod patronatom jednog suverena? Socijalističko bratstvo i jedinstvo? Jedinstvo Bošnjaka u predizbornoj utrci za člana predsjedništva? Jedinstvo muslimana? Jedinstvo Turaka i Bošnjaka? Jedinstvo za očuvanje stranačkih interesa i političkih pozicija? Zašto nam se nameće sjeverenokorejski sindrom životinjske poslušnosti kada nam se plasira ucjena kojom će se sa 300.000 glasova donijeti 100.000 radnih mjesta?

Kakvu snagu žele?  Za šta im treba iskazivanje te snage? Je li ta snaga mirnodopska ili ratna? Fizička ili moralna snaga? Snaga ekonomije i privrede? Snaga za očuvanja mita, korupcije i nepotizma? Snaga koja će biti upotrijebljena ili zloupotrijebljena?

Znajući iz iskustva, najvjerovatnije da se opet radi o dobro kamufliranom nacionalističkom pozivu kojim se, po ko zna koji put, želi očuvati zavedena i lahko upotrebljiva biračka masa za očuvanje kontinuiteta vlastodržačkih pretenzija. Bh građani, a time i Bošnjaci, imaju potpuno pravo na politički pluralizam i višestranačje, te svako ‘ugurivanje’ nacionalnih interesa pod kapu jedne stranke smatra se oduzimanjem tih prava. Kada će partijski imperijalisti i nacionalisti shvatiti da su Bošnjaci konstanta, a stranke koje dolaze iz bošnjačkog naroda samo varijable, a ne obrnuto?

Bošnjaci imaju i pravo na nacionalno jedinstvo, ali ne pod patronatom jedne stranke i jednog kvazilidera. Svaki poziv u stranačko jedinstvo i nacionalnu homogenizaciju  nas samo može odvesti u ambis: još više potpirivati uzavrele nacionalističke balkanske strasti, jer jedan nacionalizam budi drugi nacionalizam,  te generirati nesigurnost kojom će se ugroziti ionako labilna ekonomija, a i rastjerati domaći i strani investitori.

Bh građani moraju shvatiti da poruke koje im se šalju nisu nimalo neozbiljne, već zapravo dobro smišljene i sofisticirane. Zato  poručujemo nacionalistima koji imaju jako uporište u klerikalistima: „Ostavite nacionalizam , jer je, uistinu, smrdljiv.“ (hadis)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close