Doc. dr. Amir Ganić – Nosilac liste kandidata A-SDA za Skupštini ZDK (video)

Doc. dr. Amir Ganić

Rođen 15. 04. 1976. godine u Visokom, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Od aprila 1997. do septembra 1998. u svojstvu novinara zaposlen na radio Naba i RTV Visoko.
Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sarajevo 2004. godine na Katedri za Tehnologiju mesa i drugih stočnih proizvoda.
Tokom 2004. godine (02.05.-30.08.) zaposlen u „Mesnoj industriji Brajlović“ Sarajevo, na mjestu tehnologa u meso-prerađivačkoj industriji.
Na sjednici Nastavno-naučnog Vijeća Poljoprivrednog fakulteta od 15. 09. 2004. godine izabran za asistenta na predmetima „Tehnologija mesa i drugih stočnih proizvoda“ i „Poznavanje i prerada mesa“.
Stalni radni odnos na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zasnovao 01. 02. 2005. godine.
Postdiplomski studij iz oblasti „Tehnologija animalnih proizvoda“ na pomenutom Fakultetu upisao akademske 2004/05. godine. Sve ispite položio u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 10,00.
Magistarski rad uspiješno odbranio 14. 09. 2006. godine.
Doktorsku disertaciju uspješno odbranio 09. 02. 2012. godine.

Oženjen otac tri sina.

U okviru svog profesionalnog angažmana u svojstvu autora ili koautora pubikovao je preko 35 naučno istraživačkih radova kako u domaćim tako i u međunarodnim referentnim naučnim časopisima.
Obavio je nakoliko naučno-stručnih usavršavanja i specijalizacija u inozemstvu i akter je brojnih kako domaćih tako i internacionalnih naučnih konferencija i edukativnih skupova.
Kao voditelj ili istraživač učestvovao je u preko 15 naučno-istraživačkih projekata.
Doc. dr. Amir Ganić svoju društvenu odgovornost i angažiranost manifestirao je kroz niz društvenih projekata, između ostlog bio je   član građevinskog odbora pri realizaciji projekta rekonstrukcije vodovoda Mednica G.Poriječani, član građevinskog odbora projekta „Vodica“ (projekat vodosnabdijevanja MZ Poriječani).
Predsjednik je OIO A-SDA Visoko, član KO A-SDA ZDK i član GO A-SDA BiH.

ASDA BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close