9. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.7.2013.

Obavještava se javnost da će se 9. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati  27.7.2013. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati. sa slijedećim

D n e v n i m   r e d o m

1. Izvodi iz zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko
2. Vijećnička pitanja i inicijative
3. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

4. Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko

IZVJESTILAC: Općinska načelnica

5. Prijedlog odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana „Prijeko”

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke kojom se daje ovlašćenje Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta neposrednom pogodbom Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo – Direkcija Zenica

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlozi rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata u naselju Šareni Hanovi

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora predsjednika savjeta mjesnih zajedniza Topuzovo Polje i Željeznička Stanica

IZVJESTILAC Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

13. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

15. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

16. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

17. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

18. Prijedlog odluke o otkupu udjela u kapitalu Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JKP Gradska Groblja Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

20. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za period  I – VI 2013. godine sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

21. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2012. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poljoprivredne proizvodnje i oblast zapošljavanja, sa planom aktivnosti na stvaranju mogućnosti za porast broja zaposlenih na području općine Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

22. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

23. Informacija o socijalnom stanju stanovništva općine Visoko

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

24. Informacija o status preduzeća “Sebilj” d.d. Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close