Evropski parlament sprema rezoluciju o BiH

Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak predstavila je nacrt rezolucije o BiH u kojem se ukazuje na političke, ekonomske i ostale probleme u zemlji i upozorava da bi BiH mogla dodatno da zaostane za zemljama regiona.

U dokumentu se izražava zabrinutost zbog “nedostatka zajedničke vizije o opštem pravcu države, što prijeti daljim zaostajanjem BiH za zemljama regiona”.

Politički lideri u BiH pozvani su da sarađuju i da se fokusiraju na primjenu mape puta iz dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom, kako bi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu i da bi BiH mogla da podnese kredibilnu prijavu za članstvo u EU, navodi se u nacrtu rezolucije o BiH, o kojoj će, kako se očekuje, Evropski parlament glasati  na aprilskom zasjedanju.

U dokumentu je pozdravljen napredak postignut u prvoj polovini 2012. godine, a posebno usvajanje važnih zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći, te budžeta za 2011, 2012. i 2013. godinu.

U nacrtu rezolucije o BiH ponovljena je  potreba za pojednostavljenjem strukture Federacije BiH koja se, kako se ističe, još temelji na Vašingtonskom sporazumu iz 1994. godine, te se podstiče specijalni predstavnik EU Peter Sorensen da pomogne ovom entitetu u tom poduhvatu.

Pozivaju se svi nadležni organi  da obezbijede uspostavljanje nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosudnog sistema i provedu strategiju reforme pravosudnog sektora, kao i svih preporuka EU-BiH strukturalnog dijaloga o pravosuđu.

Evropski parlament “poziva vlasti u BiH da ostvare napredak u reformi javne administracije i pojačaju administrativne kapacitete na svim nivoima vlasti koji sarađuju sa EU”, piše u dokumentu.

U nacrtu rezolucije apeluje se na sve nivoe vlasti da vode održivu i zdravu fiskalnu politiku, te da se unaprijedi sistem obrazovanja i obrati pažnja na potrebe tržišta rada.

U tekstu se pohvaljuje miran način na koji su provedeni posljednji lokalni izbori, ali se naglašava da izborni sporovi kakvi su se desili u Mostaru i Srebrenici ne treba da se ponavljaju u budućnosti.

Na kraju dokumenta, BiH je dobila pohvale zbog “konstruktivne uloge” u regionalnoj saradnji, a njene vlasti su pozvane da se pripreme za ulazak Hrvatske u EU.  Apelovano je i da BiH “dozvoli ulazak stanovnika Kosova” na svoju teritoriju.

Srna

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close