Visoko

Zijada Smailagić: Vijećnička inicijativa

VIJEĆNIČKAINICIJATIVA

Služba za finansije, privredu i društvenedjelatnosti

Upravni odbor „Doma zdravlja“ Visoko

Podnosiminicijativu, da se sa  JU „Dom zdravlja“ Visoko skine naziv privatnepoliklinike, sa mjesta gdje treba da stoji obilježje našeg DZ, i stavi naziv, JU“ Dom zdravlja“ Visoko.

Obrazloženje:

         Ustupanjem jednog dijela prostora unekadašnjem porodilištu DZ Visoko, privatnoj poliklinici „Dr.Strika“ iotvaranjem jedne dislocirane jedinice sa CT-om i ultrazvučnom dijagnostikom,  poliklinike „Dr. Strika“ iz Zenice, na mjestugdje treba da stoji naziv naše ustanove, na ulazu Doma zdravlja je stavljen nazivprivatne poliklinike. Obzirom da je svim dosadašnjim menadžmentima promaklo dastave obilježje ustanove, nije se smjelo dozvoliti da na tom mjestu stoji imeprivatne poliklinike. Korisnici naše ustanove su prilično zbunjeni zbog tognatpisa i navodi ih na razne sumnje o odnosu  DZ sa poliklinikom „Dr. Strika“.  

 Molimodgovorne i nadležne, da tu nepravilnost isprave i  da na ulazu u DZ, gdje je u svim drugimzdravstvenim ustanovama istaknut naziv matične ustanove, skinu naziv privatnepoliklinike i stave naziv JU“ Domzdravlja“ Visoko.

Vijećnica:

Zijada Smailagić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close