Zenica: Naučna konferencija “UZROCI I PREVENCIJA ISLAMOFOBIJE”

Odsjek za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Centar za dijalog – Vesatijja Sarajevo organiziraju Naučnu konferenciju s međunarodnim učešćem “UZROCI I PREVENCIJA ISLAMOFOBIJE”.
Jednodnevna Naučna konferencija s međunarodnim učešćem “UZROCI I PREVENCIJAISLAMOFOBIJE” održat će se u Zenici 25. maja 2013. godine u hotelu Zenica.

Ciljevi Konferencije:

– skretanje naučne pažnje na islamofobiju – vrlo opasnu pojavu, koja je, kao i kod nas u Bosni i Hercegovini, evidentna posljednjih godina u raznim dijelovima svijeta, naročito na Zapadu;

– naučno-istraživački utemeljeno ukazivanje na štetne posljedice islamofobije (mržnja, ubijanje nevinih ljudi, ratovi…);

– naučno utemeljeno ukazivanje na uzroke koji generiraju islamofobiju;

– pronalaženje i ukazivanje na mogućnosti prevencije islamofobije.

Zadaci Konferencije:

Očekuje se da će Konferencija ponuditi odgovore na sljedeća pitanja:

1. definiranje pojma islamofobija, porijeklo pojma islamofobija?
2. propitati šta jeste a šta nije islamofobija;
3. analizirati koji su uzroci islamofobije;
4. propitati ulogu medija u razvijanju i širenju islamofobije;
5. razmotriti utjecaj  ekstremnih pravaca u tumačenju islama kao potencijalni izvor  islamofobije;
6. utjecaj islamofobije na pojavu nasilja protiv muslimana;
7. tradicija tolerancije u islamu kao sredstvo u borbi protiv islamofobije;
8. genocid nad Bošnjacima kao izraz/posljedica islamofobije;
9. alternativa islamofobiji: građenje dijaloga utemeljenog na vrijednostima monoteističkih religija;

Na Konferenciji učestvuju naučnici i istraživači iz Hrvatske, Makedonije, Bahrejna, Velike Britanije, Kuvajta i Bosne i Hercegovine.

U Zenici, 22. maja 2013. godine

NAUČNI ODBOR KONFERENCIJE

PROGRAM KONFERENCIJE

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close