Zemlje ex-yu samo ekonomski udružene mogu opstati na svjetskom tržištu

Ciljevi strategije rasta “Jugoistočna Evropa  2020” su da se na ekonomskom planu udruže sve zemlje u regiji, kako bi se povećao bruto društveni proizvod, porasla vrijednost trgovine i smanjio trgovinski deficit.

Raspravu o Strategiji rasta “Jugoistočna Evropa 2020”, organizovalo je Vijeće ministara BiH, Sekretarijat i Vijeće  za regionalnu saradnju (RCC) i Investicioni komitet za jugoistočnu Evropu (SEEIC). Na sastanku je istaknuto da će se do 2020. godine raditi na povećanju regionalnog bruto društvenog proizvoda (BDP) sa 38 na 46 posto prosjeka Evropske unije.

U ovom periodu radit će se na porastu ukupne vrijednosti regionalne trgovine od 130 posto, zatim smanjenju trgovinskog deficita sa 14,1 na 11,6 posto regionalnog BDP-a. Ove ciljeve u novembru 2012. godine usvojili su ministri ekonomije iz zemalja jugoistočne Evrope, pa se izrada strategije rasta očekuje do kraja ove godine, rečeno je na sastanku.

“Zemlje bivše Jugoslavije su veoma mala tržišta i kao takva ne mogu opstati. Sve zemlje regije morat će raditi na ovom projektu i stvorit će se tržište gdje će uslovi za sve biti jednaki. Od postojećih malih tržišta sa dva-tri-četiri miliona ljudi, moramo stvoriti tržište od 20 miliona ljudi. Drugo što moramo da uradimo je, recimo robe koja ide iz BiH prema Srbiji, u Albaniju ili Evropsku uniju, da se plasiraju pod jednakim uslovima. BiH kao i sve druge zemlje u regionu moraju pronaći nove lance vrijednosti da strani investitor može da vidi da ono što se proizvede u regionu može se izvesti u EU, Rusiju, Tursku ili bilo koju drugu zemlju u svijetu”, izjavila je Renata Vitez, voditeljica Sekretarijata CEFTA-e u Briselu.

Za sada zemlje regiona uspješno trguju jedne sa drugima, ali to nije dovoljno i nije kokurentno. Trebaju se stvarati uslovi da se privuku strani investitori, ali uslov je da sve zemlje moraju biti konkurentne sa svojim proizvodima. Strani investitori su veoma kruti i oni samo gledaju imate li tržište za početak biznisa ili nemate. Ako nemate tržište, zajedno sa susjedima se može povećati to tržište i dobijete pažnju stranih investitora, dodala je Vitez.

Očekivane koristi od strategije rasta “Jugoistočna Evropa 2020” odnosi se na rast stope trgovine i izvoza, odnosno veći nivo direktnih stranih investicija. To donosi povećanje broja novih firmi, što rezultira i većom stopom zaposlenosti i  većim plaćama. Rezultat provođenja strategije bio bi i povećanje broja visoko kvalifikovane radne snage, a uz to će morati biti efikasnija javna uprava, sve vlade morat će uložiti više truda da pomognu privrednicima, a s tim će se ojačati i vladavina prava.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close