Nevzeta Begić, vijećnica OV Visoko

Nevzeta Begić je rođena 25.06.1971. godine u Visokom.  Završila Fakultet političkih nauka u Sarajevu, po zanimanju prof. demokratije i ljudskih prava. Zaposlena, u STŠ „ Kemal Kapetanović„ u Kaknju. Profesorica odbrane i sigurnosti i bibliotekar. Jedno vrijeme radila u SMŠ „Hazim Šabanović„ u Visokom, kao i u Odjeljenju odbrane u Općini Visoko. Za vrijeme agresije na BiH, bila pripadnik Oružanih snaga Armije BiH. Udata, majka jednog dijeteta.

Pohađala razne seminare I posjeduje certifikate eminentnih organizacija, te dodatno se educirala I stekla znanje, vještine I sposobnosti poželjne za Općinskog vijećnika. Kroz radni angažman sarađuje sa NVO I lokalnom zajednicom.

Do uključivanja u SBB BiH nije bila politički angažovana. U radu veoma predana, odgovorna, spremna na timski rad. Na poziciji predsjednice Foruma žena to I dokazuje. Doprinijela da Forum žena SBB Visoko postane prepoznatljiv u svome radu.

Član je Izvršnog odbora, član Općinskog odbora, izabrana za člana Izbornog štaba, I član je Komisije za ljudska prava I ravnopravnost na nivou ZDK.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close