Politički udar na RAK

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na posljednjoj sjednici usvojio je zaključak kojim se odgađa rasprava o imenovanju ad hoc komisije za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH do narednog zasjedanja.

 

Uvrštavanje ove tačke dnevnog reda na sjednici u četvrtak, 14. marta, tražio je predsjedavajući Kluba SDS-a Mladen Bosić, ali kako do njenog razmatranja nije stigao materijal iz Vijeća ministara BiH, rasprava je prolongirana. Predstavnički dom PS-a BiH istovremeno je zadužio Vijeće ministara BiH da dostavi prijedlog članova ad hoc komisije za izbor članova Vijeća RAK-a BiH.

Oslobođenje doznaje kako je prijedlog sastava buduće ad hoc komisije krajnje sporan. Za predsjednika bi trebao biti predložen Mehmed Agović, aktualni savjetnik ministra prometa i komunikacija Damira Hadžića iz SDP-a i bivši generalni direktor BHRT-a, dok bi članovi trebali biti Darko Babalj, zamjenik predsjedavajućeg Kluba i zastupnik SDS-a u ime Predstavničkog doma PS-a BiH, te predsjedateljica Kluba hrvatskog naroda i izaslanica Borjana Krišto (HDZBiH), koju je u to tijelo već predložio Dom naroda PS-a BiH.

Osim njih, kao članovi, i to u ime nevladinog sektora, predloženi su Mato Đaković, urednik i voditelj emisije “Telering” na TVOBN-u, kolumnista Nezavisnih novina i predsjednik Udruženja novinara RS-a Dragan Jerinić, te Lejla Turčilo, profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Daleko od nezavisnosti

– Predložena lista članova ad hoc komisije koju treba da utvrdi Vijeće ministara BiH i dostavi Parlamentu BiH na usvajanje kako bi otpočeo proces izbora članova Vijeća RAK-a BiH najbolji je dokaz da se ta državna institucija, koja treba da bude nezavisna od bilo kakvog utjecaja, želi potpuno staviti pod političku kontrolu. Prvo se želi ovladati političkim procesom izbora i imenovanja, a kasnije i radom RAK-a BiH. To je bio element zbog kojeg sam imao kritički stav prilikom nedavnog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o komunikacijama BiH, naglasio je za Oslobođenje Šemsudin Mehmedović, član Komisije za promet i komunikacije i zastupnik SDA u Predstavničkom domu PS-a BiH.

Menadžer Centara civilnih inicijativa BiH Adis Arapović ističe da ne ulazeći u stručne kvalifikacije predloženih kandidata, Đaković, Jerinić i Turčilo ne ispunjavaju osnovne kriterije – nisu predstavnici nevladinog sektora.

– Sve troje javnosti nisu poznati kao predstavnici nevladinog sektora, jer se kao takvi (članovi NVO-a) nikada nisu potpisivali i predstavljali u istupanjima, već kao medijski, odnosno univerzitetski djelatnici gdje i primaju plaću. Postavlja se logično razmišljanje koliko će bilo koje tijelo koje bi trebalo biti neovisno i birati drugo neovisno tijelo, ako je blisko političkim ili ekonomskim centrima, moći izabrati one koji neće biti opterećeni istim tim pitanjima. Veoma teško, istakao je Arapović.

On je naveo da se može otvoriti i debata kako neko kao što je Đaković, koji dolazi iz privatnog elektronskog medija, OBN-a, može učestvovati u izboru kandidata u Vijeće RAK-a BiH, koji treba da vrši nadzor nad radom tih istih privatnih elektronskih medija, ali i javnih emitera. Sličan slučaj je i sa Jerinićem, koji kao Đaković može imati sukob interesa s obzirom na to da se u vlasničkoj strukturi medija iz kojeg dolazi nalazi i radio Nes, koji je pod direktnom ingerencijom RAK-a kao elektronski medij.

Najavljene reakcije

Arapović je najavio da će CCIBiH reagirati i tražiti od Vijeća ministara BiH i Parlamenta BiH informaciju na osnovu kojeg kriterija i u čije ime su predloženi predstavnici nevladinog sektora u vidu Đakovića, Jerinića i Turčilo s obzirom na to da nije proveden transparentan proces odabira kandidata putem javnog oglasa.

– Nije zadovoljen osnovni kriterij postavljen u Zakonu o komunikacijama BiH i tu sve pada, jer prema tome, mogao se u ime nevladinog sektora onda predložiti i vlasnika granapa, navodi Arapović.

Mehmedović navodi da se očigledno želi provesti sporazum Dodik – Lagumdžija – Bosić, jer je prema tom dogovoru, mjesto direktora RAK-a pripalo SDS-u iako to ne bi smjela biti politička funkcija.

– Glavni zadatak novog direktora RAK-a trebalo bi da bude razvlašćivanje te državne institucije i njena dislokacija u Banju Luku i Mostar za što postoji politička podloga. U Sarajevu bi ostao samo mali administrativni dio. Takvo što se ne smije dozvoliti, naglasio je Mehmedović.

On stoga najavljuje moguću reakciju kako bi se “zaustavilo rušenje RAK-a BiH i njegovo stavljanje pod politički utjecaj i to u Domu naroda PS-a BiH gdje postoji mogućnost da većina u Klubu bošnjačkog naroda posegne za proglašenjem destruktivnog po vitalne nacionalne interese imenovanja članova Vijeća RAK-a BiH”.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close