Vlada će iz vodnih naknada financirati projekt WATSAN FBiH

Federalna vlada je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu projekta “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH“ (WATSAN FBiH). Generalni ciljevi ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na poboljšanje postojećih životnih uslova stanovništva, stvaranje adekvatnih higijenskih uslova u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša, u skladu sa obavezama vezanim za pristup Evropskoj uniji i usklađivanje sa njenim zakonodavstvom.

Svrha projekta je da se finansiranjem iz raspoloživih izvora (kredit EIB-a, grant sredstva i vlastito učešće općina) obezbijedi provođenje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge u cilju adekvatnog (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdijevanja i odvodnje (prikupljanje i prečišćavanje) otpadnih voda. Do sada je u ovaj projekt uključena 21 općina u Federaciji BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da obezbijedi zaključivanje ugovora o superviziji radova po zahtjevu Evropske investicione banke (EIB).

Također, zadužen je Fond za zaštitu okoliša FBiH da iz sredstava koje ostvaruje od vodnih naknada osigura sufinansiranje za općine u ovom projektu, te je preporučeno kantonalnim vladama da iz vlastitih sredstava koja prikupljaju po osnovu vodnih naknada podrže općine uključene u projekt.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close