Ekonomisti: Uvesti kaznu u konverziju duga

Omogućavanje pretvaranja dospjelog poreskog duga preduzeća u vlasnički udio RS i lokalnih zajednica bez plaćanja bilo kakvih kaznenih penala podstaći će zloupotrebe i neuredno izmirivanje poreskih obaveza, smatraju ekonomisti.

Komentarišući Nacrt zakona o načinu izmirenja poreskog duga, koji se nalazi na dnevnom redu tekuće sjednice Narodne skupštine RS, ekonomisti su kazali de je konverzija poreskog duga pozitivna, ali samo ako se utvrde i mehanizmi koji će destimulisati zloupotrebe.

“Ukoliko se u novi zakon ne ugradi kazna za poreske dužnike, onda se čini nepravda prema savjesnim poreskim platišama i dobijamo samo još jedan zakon koji sistemski podstiče neuredno plaćanje prema državi”, uvjeren je Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS – SWOT.

Ekonomista Zoran Pavlović, takođe, predlaže da se poreskim dužnicima koji žele ući u konverziju na visinu duga zaračuna još 20 odsto kako bi bile destimulisane potencijalne zloupotrebe.

“Zakon će samo sa takvim ili sličnim mehanizmom opravdati svrhu i doprinijeti rasterećenju dužničkih preduzeća, a da se pri tome ne diskriminišu uredne platiše”, kazao je Pavlović.

U Ministarstvu finansija RS su predlažući predmetni zakon naveli da su mnoge firme zbog uticaja globalne ekonomske krize i drugih faktora zapali u stanje otežanog poslovanja, uvećanih gubitaka, nemogućnosti izmirivanja obaveza i posljedično stvaranja poreskog duga. Sa ciljem omogućavanja njihovog opstanka, a prvenstveno održavanja radnih mjesta, propisali su dva vanredna načina izmirenja poreskog duga, među kojima i konverziju.

Druga predložena mjera je odgoda poreskog duga i to jednokratno najduže do godinu dana, odnosno produženje perioda reprograma poreskog duga sa sadašnje tri godine na pet godina.

Prema podacima Poreske uprave RS, ukupna visina poreskog duga iznosi 1,4 milijarde KM, od čega se značajan dio odnosi na davno ugašene firme osnovane isključivo sa ciljem pranja novca, kao i preduzeća u stečaju.

Nezavisne

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close