ZDK: Zabranjeno je naplaćivati ljekarske preglede za djecu!

Domovi zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona preuzeli su, ugovorima zaključenim sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i naredbom kantonalne ministrice zdravstva od 14. juna 2011. godine, obavezu pružanja zdravstvene usluge ljekarskih pregleda za djecu predškolskog uzrasta i pregled djece pred upis u osnovne škole, bez posebnih novčanih naknada. Ugovorima je utvrđena vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje ugovorene zdravstvene ustanove pružaju osiguranicima, kao i naknade koje Zavod plaća za pružanje tih usluga, saopšteno je iz sjedišta Vlade ZDK.

Ministrica zdravstva saopštila je da zdravstvene ustanove na području ovog kantona ne mogu utvrđivati posebne novčane naknade za ljekarske preglede za upis u prvi razred osnovne škole i ljekarske preglede djece predškolskog uzrasta, te da bi svako naplaćivanje tih usluga bilo protivno odredbama ugovora i naredbi kantonalne ministrice, saopšteno je iz sjedišta Zeničko-dobojskog kantona.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close