Milionski gubici zbog nemogućnosti transformacije MKF-a

Federacija BiH je proteklih godina izgubila milionska sredstva zbog nemogućnosti transformacije mikrokreditnih fondacija u mikrokreditna društva.

Prema raspoloživim podacima, izvještaja o poslovanju mikrokreditnog sektora u FBiH od 2008. godine do 2012. godine okvirno je u pitanju iznos od oko šest miliona KM, koji je, da je obavljena spomenuta transformacija, mogao biti naplaćen kroz porez na dobit.
Apsurdna je situacija da FBiH još uvijek nije omogućila transformaciju mikrokreditnih fondacija u mikrokreditna društva, iako je još 2006. godine usvojen zakon koji je to predviđao. Ovako one i dalje imaju status fondacija, odnosno neprofitnih organizacija pa samim tim ne plaćaju ni porez na dobit. Umjesto federalnih vlasti, u čijem je to interesu ponajviše, zakonske izmjene u ovom pravcu predlaže udruženje mikrokreditnih organizacija, piše Večernji list.

Različite primjene propisa

– Sadašnja rješenja rezultiraju direktnim gubicima po budžet FBiH. U 2012. godini sve su mikrokreditne fondacije ostvarile višak prihoda u odnosu na rashode. Budžet FBiH od toga zbog postojećih propisa neće imati nikakvu korist – ističe Aida Musagić, menadžerica Mikrokreditne fondacije Sunrise.
To, ipak, nije jedini razlog zbog kojeg se Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) zalaže za izmjenu propisa koji reguliraju rad ovog sektora.
– Problem transformacije iz mikrokreditne fondacije u mikrokreditno društvo izravno utiče na potencijalne klijente, ali i visinu portfelja mikrokreditnog sektora u Federaciji. Problem je što imamo različitu primjenu propisa koji reguliraju rad mikrokreditnih organizacija u Federaciji i Republici Srpskoj. U Federaciji BiH imamo samo jedno mikrokreditno društvo, a sve ostale su mikrokreditne fondacije, odnosno neprofitne organizacije. Status društva omogućava mikrokreditnim organizacijama da isplaćuju kredite do 50.000 maraka, dok fondacije isplaćuju kredite do 10.000 KM.

Značaj mikrofinanciranja

To znači da cijeli jedan segment potencijalnih klijenata, a to su mala i srednja poduzeća, koja imaju potrebu za većim iznosom obrtnoga kapitala, ne mogu nikako biti naši klijenti, jer mi ne možemo isplatiti onaj iznos kredita koji je njima potreban – objašnjava Musagić.
Mikrokredite koristi više od 60 posto osoba koje ne mogu ispuniti uvjete za korištenje kredita u komercijalnim bankama. Studija Svjetske banke pokazala je da prosječan prihod po glavi obiteljskog domaćinstva osobe koja je koristila mikrokredit rastao 15 do 38 posto više nego osobe koja takav kredit nije koristila. To je samo jedan od pokazatelja o značaju mikrofinanciranja u BiH.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close