PolitikaZDK

ZDK: Saopćenje sa 47. sjednice Vlade

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je  na 47. sjednici od 18.03.2016. godine, utvrdila Nacrt Zakona o javnom okupljanju i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu kantonalnog pravobranilaštva za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je razmatrala i donijela zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju finansijskg plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa prijedlogom mjera za konsolidaciju preduzeća, Ministrstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada je donijela Odluku o prijenosu stalnih sredstava za rad i opreme  Vetrinskog zavoda  na JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, jer je Veterinarski zavod ušao u sastav navedenog Instituta. Na prijedlog Ministrstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period od 27.02. 2016. godine do 31.12.2016. godine u iznosu od 432 KM što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263 iznosi 454,7361 KM. Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period od 27.02. 2016. godine do 31.12.2016. godine u iznosu od 8,00 KM po radnom danu. Službenim osobama Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova  pored naknade za topli obrok pripada i dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5,00 KM po radnom danu.

Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Vlada je odnijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora u postupku izrade kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina. Također, je doneseno Rješenje o imenovanju Savjetodavnog odbora u postupku izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina. Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstva Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu kao i Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2016. godinu.

 

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close