ZDK: Ministar u Vladi ZDK obišao koncesionare vode u Tešnju i Olovu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK Bojan Bošnjak obišao je firme na području Olova i Tešnja sa kojima Vlada Kantona ima potpisane koncesione ugovore o korištenju vodnih potencijala. Tako je u Tešnju obišao koncesionare: „Tešanjska vrela“ d.o.o., Prirodni kiseljak-Princess“ d.o.o. ,IRIŠKIĆ“ d.o.o. „ AZ-EN Petrol“ ,„CELVIK-Kiseljak i „ZEMA“ d.o.o. Ministar Bošnjak razgovarao je sa vlasnicima ovih preduzeća o trenutnom stanju i načinu poslovanja ovih privrednih društava koje se uglavnom bave flaširanjem vode. Pored toga, razgovarano je i o dinamici izvršenja ugovornih obaveza između ovih preduzeća i Vlade Kantona odnosno resornog kantonalnog ministarstva, posebno kad su u pitanju koncesione naknade. Ministar Bošnjak upozorio je koncesionare da su dužni redovno izmirivati svoje obaveze, a za dugovanja iz ranijeg perioda za koja su utuženi dogovoreno je da predlože sporazumno sudsko poravnanje, kako ne bi došlo do raskida koncesionih ugovora. To nije cilju niti ovim privrednim društvima, ali ni Vladi Kantona koja ima za cilj da održi postojeća i stvori uvjete za otvaranje novih radnih mjesta.

Bošnjak je sa saradnicima bio je i u posjeti u Općini Olovo. Tom prilikom obišli su izvorište „Riđanik“ i punionice vode koncesionara „MISIR“ d.o.o. Olovo. I ovdje se razgovaralo sa vlasnikom ovog privrednog društva o trenutačnom statusu koncesionih ugovora, budući da koncesionar već neko vrijeme ne koristi predmet koncesije, niti izmiruje dugovanja po osnovu koncesione naknade. Izneseni su određeni prijedlozi i ostavljen rok koncesionaru od mjesec dana da izmiri dug.

Zajedno sa načelnikom Općine Olovo Đemalom Memagićem ministar Bošnjak je održao radni sastanak sa menadžmentom JZU „Aquaterm“ Olovo radi definisanja određenih pitanja u postupku dodjele koncesije koji se vodi kod Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona. Dogovoreno je da JZU „Aquaterm“ d.o.o. Olovo izvrši dopunu podneska i dostavi podatke potrebne za utvrđivanje koncesione naknade.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close