PolitikaZDK

ZDK: “Usklađivanje kaznene politike i prakse u BiH sa evropskim standardima”

Saopćenje za medije

 

ISKUSTVA U IMPLEMETACIJI RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI, ODRŽAN  OKRUGLI STO – UVOĐENJE PROBACIJSKE SLUŽBE

 

Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Usklađivanje kaznene  politike i prakse u BiH sa evropskim standardima” je 18. marta 2016.  organizovao Treći okrugli sto o uvođenju probacijskih službi u BiH u Banja Luci.

 

Okruglom stolu su prisustvovali ključni akteri po pitanju izricanja probacijskih odluka i nadzora njihove implementacije u praksi, prvenstveno  predstavnici kantonalnih sudova te kantonalnih ministarstava pravde.

 

Ostali  učesnici su bili predstavnici ministarstava pravde sa sva tri nivoa u BiH, članovi Radne grupe te predstavnici probacijsko-zatvorskih timova iz KPZ  Banja Luka i KPZ Zenica. Sesiju je otvorila međunarodna ekspertica Vijeća Evrope sa prezentacijom o trenutnom prednacrtu Zakona o probaciji.

 

Pomoćnice ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona su predstavile institucionalno iskustvo te statističke podatke u vezi sa provedbom rada za opće dobro na slobodi u ova dva kantona.

 

Predstavnik Univerziteta u Banjoj Luci  je predstavio doprinos koji bi akademska zajednica mogla imati u vezi sa kadrovskim i obrazovnim pitanjima ove službe. Okrugli sto je završen prezentacijom međunarodnog eksperta o Akcionom planu te koracima potrebnim za uspostavljanje probacije kao profesionalne službe.Svi učesnici, a posebno predstavnici pravosudnih organa koji su učestvovali na okruglom stolu, su izrazili mišljenje da profesionalna zajednica mora biti bolje informisana o probaciji te da naša zemlja može imati koristi od ovakve službe.

 

Ministarsvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je, u smislu podrške implementaciji ove sankcije, najbolju saradnju ostvarilo je sa Općinskim sudom u Zenici, dok su JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica i “Alba “d.o.o Zenica poslodavci sa kojima je ostvarena vrlo uspješna saradnja, a broj implementiranih presuda 28. Kako je nedostatak poslodavaca kod kojih ova lica treba da izvrše rad za opće dobro na slobodi direktno uticao na broj implementiranih presuda, Ministarstvo će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti kako bi upoznalo širu društvenu zajednicu o višestrukoj koristi koju primjena ove sankcije ima za postizanje svrhe kažnjavanja  ali i ekonomskoj koristi koja se time postiže. Ilustracije radi, Ministarstvo je implemtacijom 28 presuda ostvarilo uštedu od 591.000 KM za Budžet Federacije BiH.

 

 

Ministrstvo za pravosuđe i upravu ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close