Visoko

Završetak radova prve faze vodosnabdijevanja …

U okviru projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema Visoko trenutno su aktuelni radovi u MZ Gračanica, a završetak radova prve faze vodosnabdijevanja se očekuje krajem ove godine.

Podsjećamo, radovi na realizaciji historijski važnog infrastrukturnog projekta za općinu Visoko, proširenja gradskog vodovoda, započeli su 14. augusta 2017.godine u visočkom naselju Prijeko (MZ Centar).

Radi se o jednom od najznačajnijih datuma za stanovnike općine Visoko, koji je kruna četverogodišnjeg rada i napora izvršne i zakonodavne vlasti na stvaranju preduvjeta za početak realizacije izuzetno važnog projekta, odnosno rješavanja pitanja vodosnabdijevanja za još 12 000 stanovnika općine Visoko.

S tim u vezi, direktor JKP “Visoko” d.o.o Visoko, Hasan Prelić  je najavio i početak druge faze radova u sklopu ovog projekta.

“Prošle sedmice je pušten u rad rezervoar Kula Banjer, a ovom prilikom izražavam zadovoljstvo što smo u relativno kratkom roku uspjeli realizirati cilj vodosnabdijevanja ovog naselja. Molim sve mještane Kula Banjera da pristupe zaključenju ugovora sa JKP “Visoko”  o vodosnabdijevanju i odvozu komunalnog otpada kako bi na vrijeme regulisali te usluge,” izjavio je g. Prelić.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji priključaka na sekundarnoj i tercijarnoj vodovodnoj mreži na relaciji Arnautovići – Goruša.

Nakon puštanja u rad rezervoara Kula Banjer, u narednom periodu se očekuje puštanje u rad vodovodnog sistema  u MZ Gračanica.

Do kraja tekuće godine radovi na vodosnabdijevanju MZ Čekrekčije, Kula Banjer i Gračanica trebali bi biti finalizirani.

Paralelno sa navedenim aktivnostima, JKP “Visoko” d.o.o. Visoko nastavlja saradnju sa Općinom Visoko i konsultantima EBRD-a koja uključuje radove na proširenju i rekonstrukciji gradske vodovodne mreže. U toku je provođenje procesa prikupljanja i evaluacije ponuda za drugu fazu realizacije navedenog projekta.

Prošle sedmice se pristupilo otvaranju pristiglih ponuda, a ubrzo će biti odabran i najpovoljniji izvođač s kojim će biti sklopljen ugovor .

Druga faza radova podrazumijeva rekonstrukciju postojećih gradskih vodovodnih priključaka, kojih je oko 1500, a glavni cilj je smanjenje fizičkih gubitaka.

Projekat vodosnabdijevanja za još 12 000 stanovnika naše općine riješit će jedno od najvažnijih pitanja, zadovoljavanje osnovne životne potrebe, te će istovremeno stvoriti i preduslove za daljnji infrastrukturni i privredni razvoj Visokog.

 

 

 

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close